Lad sjælen lede dig til lykke

Det, der meget ofte afholder os fra at opleve ægte indre lykke og være i fred med os selv og vores liv, er egoets evindelige søgen efter lykken uden for os selv. Det er tankerne om alt det, vi ønsker at opnå i fremtiden, der får os til at glemme, at vi allerede er og har alt, det vi kunne ønske os.

Vi tror fejlagtigt, at når først, vi får det rigtige job, den rigtige partner, det rigtige hus og flere penge, så bliver vi lykkelige. Men al denne evige søgen efter lykke uden for os selv gør os i virkeligheden endnu mere ulykkelige end vi er i forvejen, fordi det får os til at tro, at vi ikke er nok i os selv, og at lykken afhænger af vores ydre omstændigheder.

Når vi tror at vores lykke afhænger af noget uden for os selv, så har vi givet vores kraft væk og vil for evigt være utilfredse og ulykkelige inden i, fordi vi aldrig opnår den indre glæde, ro og tilfredsstillelse vi leder efter. Alle de store verdensreligioner lærer os om det lys og den kraft, der bor inden i os, og som er den eneste vej til sand lykke og fred.

Jesus talte om ”The kingdom of heaven” , der som mange fejlagtigt tror, ikke er et rige uden for os selv styret af en magtfuld, kontrollerende og dømmende Gud himlen , vi som mennesker er underlagt , men som i virkeligheden er den bevidsthed og det kosmiske felt, vi alle er en del af. En altomfavnende lys og kærlig bevidsthed, som vi alle er en del af og bærer i vores indre.

Det er dette indre lys, og denne iboende rene, kærlige bevidsthed, vi alle indeholder, som er vejen til ægte lykke, harmoni og fred i os selv. For at forbinde os med denne må vi i højere grad søge ind i hjertet til sjælen frem for udad i den ydre verden.

Gud kan i virkeligheden oversættes til bevidsthed. En bevidsthed af ren kærlighed, lys og kreativ, aktiv intelligens, der virker gennem os alle. Vi er alle en del af denne samlede bevidsthed, som universet består af.   Og så længe vi ikke forstår dette, vil vi blive ved med at søg efter lykken uden for os selv, som noget andre skal give os. Når vi ikke er forbundet med vores eget indre lys og den universelle bevidsthed, der bor i os selv, jagter vi lykken uden for os selv i form af de relationer, vi indgår i, det arbejde, vi har, eller i form af higen efter materielle goder og ejendele eller social status. 

Vi tror fejlagtigt, at andre mennesker, materielle ting og penge kan udfylde tomrummet inden i og gøre os lykkelige. I virkeligheden er en sådan overbevisning at give sin egen kraft og styrke væk. Lige så snart du placerer din egen lykke som afhængig af noget uden for dig selv, har du givet al din kraft og din styrke væk og vil igen og igen opleve, at du aldrig rigtig bliver tilfreds og lykkelig inden i, fordi din lykke hele tiden er afhængig af andre mennesker og ydre omstændigheder i dit liv, som fx en romantisk partner, en bestemt type bolig, et bestemt jobtitel, en bil, bestemte ejendele osv.

Det kan også meget vel være du opnår en høj social status, får dit drømmehus, den perfekte partner og dit drømmejob. Men ofte er dette blot for at finde ud af, at du stadig mangler noget uden at kunne sætte fingeren på, hvad dette noget er. Dette noget er forbindelsen til dit indre, din egen guddommelige bevidsthed, der bor i din sjæl og i dit hjerte som aldrig nogensinde er afhængig af dine ydre omstændigheder, som noget der vil gøre dig lykkelig.

Det som sjælen søger at udtrykke og som fylder dit hjerte og dit indre med ægte glæde er din evne til at lade den guddommelige bevidsthed og intelligens flyde frit igennem dig som en kanal på jorden, således at du kan udtrykke denne kærlige og kreative intelligens på netop din unikke måde. Og når du gør dette, og i højere grad tillader dig at være forbundet til denne indre bevidsthed, afhænger dit liv og din glæde ikke længere af navnet på din bil, din bolig, din jobtitel, en kæreste eller et ægteskab, eller andre relationer, fordi du ved at du er nok i dig selv.

Når du erkender at du i virkeligheden er i ét med universet, med Gud, kosmos, hvad end du kalder det, fordi du ved, at du selv blot er et udtryk for dette, oplever du ikke længere dig selv som værende adskilt. Når du forstår essensen af, at du selv er en del af Gud, Universet, at du er en guddomsgnist, en sjæl, der har taget midlertidigt bo i en fysisk krop på Jorden, slipper du stille og roligt egoet og lader dig fylde op indefra af en dyb indre tillid, tryghed, fred og glæde over at være i live netop nu og over at få lov at være kanal for guddommeligt lys og kreativ intelligens uanset, de ydre rammer i dit liv.

Du er ikke længere afhængig af at have en partner for at føle dig hel og for at føle glæde i dit liv. En partner bliver i stedet et tilvalg og, et skønt supplement i dit liv, som kan give dig endnu mere kærlighed og glæde, men en partner har ikke længere til opgave at udfylde et indre tomrum eller dulme følelsen af ensomhed, fordi du ikke længere føler dig adskilt men ved, at du allerede er hel i dig selv, og at du allerede er nok og har nok.

Du er heller ikke længere afhængig af andre relationer, en bestemt uddannelsestitel, et bestemt job, et særligt beløb på bankkontoen, bestemte ejendele eller et bestemt udseende for at føle lykke og glæde i livet.  Disse ydre omstændigheder bliver ligesom en partner vidunderlige bonusser i dit liv, som du kan nyde, men du er ikke afhængig af dem på en måde, der gør, at mister du disse mennesker, titler eller ejendele, føler du ikke længere en indre glæde eller lykke.

I så fald er det egoet, der har sit tag i dig. Dette er naturligvis ikke ensbetydende med, at du ikke vil sørge over tab af mennesker du elsker, eller blive ked af eller frustreret over at miste fx et job eller bestemte ejendele, du holder af, men din grundlæggende følelse af glæde i livet er ikke betinget af disse ydre ting.

Det er udelukkende egoet, der får os til at tro, at vi mangler noget og at dette noget kan opnås via de ydre omstændigheder eller via andre mennesker. Sjælen er fuldstændig ligeglad med de ydre forhold. Den søger blot til en hver tid at udtrykke den guddommelige kærlighed, bevidsthed og kreativitet via de unikke gaver og evner, som netop du har, og som du er her for at udtrykke og bidrage med.

Tænk engang på hvilken situation du sætter et andet menneske i ved at forvente at han eller hun skal gøre dig lykkelig. Det er en umulig opgave for andre at tage på sig og det kan næsten kun ende galt. Vi har hver i sær selv helt og aldeles ansvaret for vores egen lykke og glæde og for at leve det liv, vi selv mener er rigtigt for os. Dette kan aldrig være andres ansvar. Andre mennesker kan bidrage til vores lykke, men de kan aldrig drages til ansvar for den.

De fleste af os glemmer, at vi selv er skabere af vores eget liv og lykke. Vi glemmer vores eget guddommelige udtryk og den mission, vi er her for at fuldføre, fordi vi qua den familie, de omgivelser og det samfund, vi vokser op i ofte er nødt til at undertrykke vores sande udtryk og vores egentlige gaver og talenter, fordi de ikke passer ind de specifikke normer, der omgiver os. Det være sig familiens normer, lokalsamfundet eller samfundets normer om hvad ”det gode liv” er, og hvornår man lever op til det at være et godt og ”rigtigt menneske”.

Vi lever desværre i en tid, hvor der sjældent er plads til at dyrke det enkelte individs unikke kvaliteter og talenter, fordi de ikke passer ind i de kasser, rammer og strukturer, som præger størstedelen af samfundet og dets forskellige institutioner som fx daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner, arbejdspladser m.fl.

Alle disse er præget af de aktuelle herskende diskurser som i størstedelen af de vestlige samfund, handler om profit, konkurrence, præstation og det enkelte individ, som udelukkende være værdifuldt i form af det denne kan og ikke i kraft af det, den enkelte er.

Det betyder, at de fleste mennesker vokser op med den overbevisning, at de kun er noget i kraft af det, de kan præstere og at de ikke er noget værdifuldt i kraft af den de er. Den rene væren, nysgerrighed og evne til at være i nuet og udfolde sig naturligt ud fra den indre verden, dvs.,  den rene guddommelige bevidsthed, som den enkelte er et unikt udtryk for, og som vi alle fødes med, visner, drukner og undertrykkes ofte langsomt gennem barndommen, ungdommen og voksenlivet i forsøget på at passe ind og være ”rigtige” i andres øjne. I forsøget på at passe ind i samfundets institutioner og normer om, hvad ”det gode liv” er.

De individuelle unikke evner og talenter som vi hver især fødes med, og som vi er her for at udtrykke og bidrage med som en del af den helhed, vi lever i og er en del af må ofte gradvist vige for det, som majoriteten i et samfund har besluttet, er det den rigtige måde at være og leve på.  Disse herskende normer og diskurser i et det pågældende samfund gennemsyrer alle samfundets institutioner, det være sig familien, uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller offentlige instanser. Alle disse institutioner som udgør fundamentet i det pågældende samfund, danner grundlaget for de overbevisninger, vi som enkelte individer vokser op med, og som gennem livet indlejres som mentale forestillinger og tankemønstre om, hvad det gode liv er.

Når der, som aktuelt, hersker en norm og en overbevisning om, at vi alle helst skal leve og være nogenlunde ens, kunne de samme ting på de samme tidspunkter, og at det er den enkeltes evne til ydre præstationer, der afgør hvor succesfuld han eller hun er og kan blive, så bliver dette for de fleste også måden de forsøger at leve på og at skabe det liv, de anser for værende rigtig.  Dette uagtet af at de i deres indre i virkeligheden længes efter en helt anden måde at leve og være på. Men fordi vores higen efter at passe ind i normen og føle os noget værd er så stærk, når det er egoet, der styrer os, tilpasser langt de fleste mennesker sig den givne norm det givne samfund af ren og skær frygt for at skille sig ud og blive stemplet som afviger.

Netop denne frygt for at være afviger og skille sig ud er en stærk drivkraft for de fleste som gør, at de selvom de i deres inderste kan mærke, at den måde de lever på ikke føles rigtig, eller at de ikke oplever at udtrykke og udleve deres sande jeg, så indordner de sig alligevel i den familie, de omgivelser og det samfund, de er en del af. 

En af grundende til dette er, at rigtig mange nuværende inkarnerede sjæle har talrige tidligere liv bag sig, hvor de har forsøgt at gå mod strømmen eller gøre oprør mod samfundets institutioner og magthavere, men er endt med at blive ydmyget straffet og slået ihjel for det. Denne dybe frygt for at blive straffet og ydmyget sidder dybt i rigtig mange og gør, at selvom de kan både se og mærke, at det liv de lever og den måde, hvorpå samfundet fungerer på føles forkert, så holder frygten dem tilbage fra at bryde med de disse indgroede normer og strukturer, som hersker i det pågældende samfund. De tør ganske enkelt ikke af frygt for at blive straffet.

Og selvom vi i det nuværende vestlige samfund (så vidt vides) ikke har grund til at frygte for livet, fordi vi vælger at gå imod normen eller på anden måde skiller os ud ved at leve et anderledes liv end majoriteten, så styrer denne dybe og gamle frygt alligevel langt de fleste på en sådan måde, at de tilpasser sig og lader sig nøjes, og slås til tåls med at ”sådan er det jo”, eller de overbeviser sig selv om at ”man kan jo ikke bare gøre og leve som man vil”.

Men hele pointen er, at det på denne måde bliver samfundet, andre mennesker, din egen frygt og dine ydre omstændigheder, der kommer til at styre, hvordan du lever dit liv. Det er på tide, at vi bryder med denne frygt og de normer, der har styret og defineret hvordan det enkelte menneske skal leve sit liv og i stedet søge indad og begynde at leve livet inde fra og ud uagtet af den pågældende norm i samfundet eller andre mennesker siger.

Tiden er kommet til at bryde med de gamle strukturer og bygge nogle nye op. Dette gælder både individuelt som kollektivt. Vi må nedbryde de gamle negative maskuline og frygtbaserede strukturer og skabe nye normer og strukturer for os selv og i samfundet, som er baseret på den nyt tids energier og frekvenser, hvor den nye maskuline energi og den ny tids feminine energi sætter det enkelte menneske fri til at tage lederskab og ejerskab af deres eget liv og skæbne og som medskabere af en verden baseret på frihed, fællesskab, respekt, ligeværdighed, empati, rummelighed, tolerance og fred.

Vi har i alt for mange år levet ud fra overbevisningen om ”dem og os”. De ”normale” versus ”afvigerne”. Men overbevisningen om ”dem og os” er blot en illusion, eftersom vi ikke er adskilte som mennesker, men alle en del af den samme bevidsthed, det samme felt, det samme univers. Vi bilder os ind, at vi lever i et samfund baseret på tillid, ligeværdighed, åbenhed, tolerance og fællesskaber med respekt for den enkeltes unikke livssyn og personlighed, alt imens de politiske, økonomiske og sociale strukturer i årtier udelukkende har skabt rammer, reformer og regler, der igen og igen har indskrænket det enkelte menneskes udfoldelse baseret på dennes særegne og unikke kvaliteter, evner og gaver, ved netop at definere, hvad der er ”det gode og rigtige liv” for alle.

Det er netop nu, vi har chancen og muligheden for at bryde med disse gamle overbevisninger og selv begynde at definere, hvad det gode liv er, og på den måde bryde med den gamle tids forestillinger om, hvad der er rigtig og forkert. Den ekstraordinære tid, vi befinder os i lige nu, giver os hver især en mulighed for virkelig at søge indad og langt om længe lytte til sjælens og hjertets stemme, som den bedste vejviser og GPS til det gode liv, fordi dette aldrig kan defineres af noget udefra, men må komme fra din egen sjæl, som til stadighed forsøger at udtrykke sig som den guddommelige bevidsthed, du er en del af på netop din unikke måde.

Verden har brug for dig og dit lys smukke sjæl.

Let it shine!

I kærlighed

Louise Camille

Det er nu, du for alvor kan heale dig selv

Det er nu, du kan heale sig selv
Men det kræver, at du tør kigge indad i stedet for udad.

Lige præcis den tid vi er i nu, hvor mange mennesker er tvunget til at blive hjemme og hverdagen på mange måder er forandret, har du en helt fantastisk mulighed for at få kigget på dine skyggesider, dine gamle sår og traumer og heale dem.


De fleste mennesker tager sig sjældent tid til at stoppe op og mærke sig selv. I en travl hverdag med mange gøremål bliver det ofte nedprioriteret at bruge tid på sig selv, og den typiske undskyldning er, at der ikke er tid til det.


Men det er netop blot en undskyldning for det mange i virkeligheden frygter, nemlig at mærke sig selv, at være alene med sig selv og måske endda finde ud af, at det liv de lever slet ikke er i overensstemmelse med deres inderste ønsker og drømme.


Eller frygten for pludselig at mærke gamle smerter, traumer og sår, som netop har det med at dukke op, når vi er i ro, når vi er stille og alene. Lige præcis derfor er tiden lige nu en gave, du har fået foræret af universet. En invitation til at vende blikket indad og se alle dine indre dæmoner, skygger og smerter i øjnene.


En invitation til at MÆRKE dig selv og til at HEALE på de blokeringer, der stadig afholder dig fra at føle dig hel inden i og som ubevidst forhindrer dig i at leve det liv, du i virkeligheden længes efter.


Angst, ensomhed, sorg, vrede, forladthed. Vi bærer alle på svære følelsesmæssige traumer, som blot venter på at vi tør mærke og være med dem uden modstand, uden flugt men med kærlighed og accept og omfavnelse.


Jeg ser en tendens til at rigtig mange i stedet for at tage imod denne gave for at give sig selv noget kærlig opmærksomhed i stedet for bliver ved med at kaste deres opmærksom på ydre omstændigheder, nu blot i form af fx at engagere sig i diverse modstands og debatgrupper hvor alt det, de er utilfredse med over fx hvordan regeringen håndterer krisen, dyrkelse af konspirationsteorier osv. bliver til genstand for al den opmærksomhed som de kunne give dem selv.


Mønsteret bliver altså blot gentaget i en ny form. Men det er stadig den samme flugt der foregår.  Flugten fra din egen indre smerte. Det er stadig egoets forsøg på at distrahere dig med nye opgaver og indgydelse af diverse frygtscenarier, som du kan rette din opmærksomhed på, så du ikke behøver at mærke efter inde dig selv.


Men du får aldrig healet på dine indre smerter, skygger og traumer så længe du lader egoet holde din opmærksomhed fast i det ydre. Du er nødt til at turde mærke dig selv og dit eget indre og kærligt møde HELE dig for at heale, forløse og opløse din smerte. Også de følelser og sider, du helst vil være foruden. Også de følelser som gør ondt, gør dig ked af det, vred osv.


Nå du tør møde hele dig med kærlighed og accept af alt, du er både det, du har defineret som værende godt, dårligt, smukt, grimt, lyst, mørkt, rigtig og forkert, bliver du hel og kan transformere mørke til lys.
Når du tør mærke dine svære følelser og se din egen angst, frygt og sorg m.v. i øjnene kan disse følelser ikke længere holde dig fanget men opløses lige så stille og får ikke længere lov til at tage al pladsen i dit indre. Og på den måde giver du plads til lyset, til kærligheden, og accepten af dig selv og dermed også af andre.


Dette er efter min mening, den bedste måde du kan bidrage til helheden på lige nu. Ved at heale dig selv, healer du andre. Ved at forløse dit eget mørke, forløser du også det kollektive mørke. Ved at vælge lys, kærlighed og accept bidrager du til at dette spreder sig ud det kollektive felt og ind i alle menneskers hjerter.


Husk, at det du fokuserer på vokser, så vælg din opmærksomhed med omhu både den indre og den ydre.


Giv dig selv den indre opmærksomhed og kærlighed, du fortjener og lad dit lys skinne igennem mørket og så skal du se, hvordan det ydre snart forandrer sig.


Kærligst
Louise Camille

Jesua – åben dit hjerte for kærligheden

❤️Open your heart to love ❤️
Message from Jesua
Channeled by Louise Camille

“Dearest children of the light. I am Jesua and I hold the deepest love for all of you in my heart.

My request for all of you is to open you beautiful hearts and let the eternal, unconditional love flow from within and into the hearts of every other human being you meet on your way.

Only love will set you free. Only love will reunite humanity in one collective heart and let in the light you long for.

YOU are the saviour you are looking for,
YOU hold the key to free the world from pain, terrror, war, hate and human suffering.

When you meet a fellow human being, open you heart, look him og her in the eye and know that you are him or her and he or she is you. You are one.

When you see a fellow human being in pain, know that this pain is yours too.
When you see people suffering, know that because of that you suffer too.
You are all part of the same source. Therefore what you do to others you are doing to yourselves as well.

You are now ready for a deeper awakening and opening in your human hearts which will have a huge impact on the collective field you share as human beings.

And this heart opening will have deep impacts on your global og national social, political and economic systems and therefore on the entire humanity.

This process can be painful as you need to let go of the ego and the old way of being in the world. And it will make the darkness come to the surface only to be transformed by the love and the light you hold in your hearts.

This love and light is about to enter the human collective heart in a way you haven’t seen or experienced before and it will eventually lead to love, unity and oneness.

When each and one of you open your heart to the unlimited and unconditional love that flows inside of you, you are healing not only yourself but mankind.

Each and everyone of your beautiful hearts play an important role in the healing of humanity and the ascension process right now.

And you will succeed, you will complete and you will let love defeat darkness.
I love you deeply and unconditionally and send you all my blessings”

Nye magiske indstrømninger fra Neptun

Magiske indstrømninger fra Neptun lige nu

Den ny tids planetare energier fra planeterne Uranus, Netptun og Pluto begynder stille og roligt at røre mere og mere på sig og åbne for indstrømninger til jorden, som især kan mærkes af meget højsensitive sjæle.

Sjæle, der har sagt ja til at arbejde med den ny tids højere frekvenser og være med til at formidle dem på jorden via deres energisystem. Disse indstrømninger kan mærkes som svimmelhed og en følelse af at være svævende og miste jordforbindelsen samt ikke at kunne se og tænke klart i en periode, hvor alt synes at være kaos.

Det er derfor ekstra vigtigt at være groundet lige nu og i den kommende tid, hvor flere og flere af disse planeters frekvenser vil strømme ind til os på Jorden og hjælpe os med at transcendere vores energi og med hele overgangen fra gammel til ny tid.

Vi er med andre ord under gevaldig ombygning og omstrukturering lige nu, hvor vi alle gør os klar til modtage, integrere og leve fra de højere dimensioner og frekvenser.

Disse tre planeters energier og frekvenser er ekstremt høje og fine i vibrationerne og hjælper os med at fintune vores psykiske sanser og intuition og åbne mere op for vores sjælelige visdom. De er ligeledes knyttet til de højere guddommelige stråler dvs. 8-12 stråle, som netop nu er aktive, som en del af det, at vi alle står i denne ofte udfordrende overgang mellem det gamle og det nye.

Efter at have arbejdet med frekvenserne fra Uranus i et godt stykke tid, hvor blandt andet stjernegruppen Asterians, som jeg samarbejder med, er tilknyttet, har jeg netop været i kontakt med Neptun og dens helt ufattelige smukke høje vibrationer.

Neptun er utrolig en smuk feminin energi, en højere oktav af Venus, og er netop knyttet til den ny tids feminine energi. Neptuns frekvenser hjælper med at vække den intuitive del af os selv. Den del af os, der er knyttet til at bruge vores sanser ved at mærke, føle, se og fornemme fra hjertet og sjælen og agere derfra med vores sjælelige visdom.

Ifølge græsk mytologi er Neptun også Poseidon, havets hersker. Neptuns er netop knyttet til elementet vand, som er vores følelser, intuition og sanseverdenen. Fysisk er Neptun tæt forbundet til pinealkirtlen (Det tredje øje), til vores nervesystem, vores chakraer og aura, som netop er her vi sanser, mærker og opfanger energier.

Frekvenserne og energierne fra denne højtvibrerende planet stimulerer og aktiverer den del af os selv, som er villig til at give ubetinget til andre mennesker uden at forvente at få noget igen. Det er den altomfavnende og altopofrende sjælskærlighed og det lys, som vi i bund grund er her for at give.

Den frigør os fra det ydre, fra materialisme, fra egoet og den lavere del af personlighedens frygt, mangel og begær minder os om vores højere sjælsformål, nemlig det, at bidrage, give og dele ud af vores indre lys og af vores sjæls talenter, evner og gaver til gavn for hele menneskeheden og ikke bare os selv.

Og det er ikke tilfældigt, at jeg særligt mærker og får kontakt til Neptuns energier nu.

Dette sker hver gang jeg har kanaliseret et kursus en uddannelse o. lign. hvor jeg af Spirit får at vide, at vi skal arbejde med bestemte energier.

I tiden op til det pågældende kursus begynder de selvsamme energier at kontakte min sjæl og integrere sig, så jeg bliver klar til at give dem videre. Det er ret magisk og forunderligt, og jeg undres hver gang, selvom jeg efterhånden ved, at det er forventeligt.

Lige præcis energierne fra blandt andet Neptun og de øvrige højere planeter er nogle af dem, vi skal arbejde med, sammen med en lang række af andre stjerneenergier og stjernevæsener på mit online kursus Advanced Starseed Activation Program, som starter 2.  marts.

Og hvis du som sensitiv sjæl og lysarbejder mærker, at du er kaldet til at arbejde med at modtage, integrere og være bærer af disse ekstremt høje frekvenser, som matcher den ny tids energier, så kan du til og med på fredag d. 21. kl. 12.00 tilmelde dig kurset til næsten halv pris!

De første dedikerede lysarbejdere og sjæle har allerede hapset deres plads på holdet. De er alle, bevidst som ubevidst, knyttet til flere af disse planetare energier og stjernervæsener.

Mærk godt efter om du også er en dem, hvis sjæl kalder dig til dette højere samarbejde nu.

Kærligst

Louise Camille

Du kan læse meget mere og tilmelde dig kurset her

Aktivering af pinealkirtlen – vejen til spirituel opstigning

For noget tid siden fik jeg en voldsom initiering og aktivering fra Arcturianerne – en aktivering af pinealkirtlen.

Jeg fik denne aktivering som en del af en initiering i den turkise diamantenergi, som er forbundet til Pyramiderne i Egypten, hvor jeg for nylig har været på lysrejse og arbejdet med åbning af portaler.

I vores pinealkirtel har vi en masse små fine krystaller, som under pres aktiveres og hjælper med at åbne op for de åndelige dimensioner, blandt andet ved at åbne for det tredje øje, også kaldet pandechakraet.

Dette har de gamle mystikere altid vidst og arbejdet med, blandt andet gennem meditation, yoga og forskellige åndelige ritualer. En visdom, der for de fleste er gået tabt.

Aktiveringen kom pudsigt nok efter, at jeg for noget tid siden kanaliserede et budskab fra Kryon om pinealkirtlens vigtige funktion i forhold til spirituel opstigning og det at skabe åndelig kontakt, og hvordan der er mange magthavere i verden, der ikke er interesseret i vi skaber denne åbning og kontakt.

Hvorfor ?

Fordi så bliver vi, som individer, mere frie og egenrådige og mere uafhængige af samfundets institutioner og autoriteter og af fx traditionel vestlig medicin, som i dag styrer en stor del af verdensøkonomien og holder mennesker fanget i deres egen lidelse.

Tro det eller ej, der er mørke kræfter i verden, der ikke er interesseret i, at vi som mennesker bliver raske, frie og uafhængige !

Forestil dig hvad, der ville ske med alle de mennesker, der tjener stort på mennesker, der lider af diverse ubalancer i energisystemet, hvis vi hver i sær fandt ud af, hvor intelligent kroppen er, og at vi har evnen til at helbrede os selv ?

Forestil dig hvad der ville ske med de politiske og sociale systemer, hvis vi alle fandt ud af, at vi har kraften til at skabe, det liv vi ønsker, og at vi ikke er afhængige andre mennesker for at gøre dette?

Forestil dig, hvad der ville ske i verden, hvis vi alle fandt ud af, at vi i årtusinder har været underlagt negative, undertrykkende magtstrukturer i form af mørke energier forklædt som diverse magthavere og autoriteter, der har manipuleret os til at tro på deres religioner, normer, systemer for at styre os og afholde os fra sandheden om hvem, vi i virkeligheden er, og hvad vi er i stand til ?

Ville der blive kaos og revolution?

JA, heldigvis! Og det er nøjagtig den revolution, vi begynder at se starten på nu, hvor flere og flere sjæle vågner fra deres tornerosesøvn og opdager, hvem de er og hvorfor, de er her, nemlig for at være med til netop at transformere de mørke, negative energier, vi som mennesker i årtusinder har været underlagt og vise en ny vej.

Vejen til frihed, lighed, respekt, kærlighed og harmoni- den ny tids energi.

Når vi åbner op for kontakten til den åndelige verden, til universet og alle dets mange lysvæsener, som ønsker at hjælpe os på vejen til spirituel opstigning, så vender vi langsomt hjem til vores egen essen som sjæl og erkender, at vi selv indeholder kraften at skabe et liv i sundhed, glæde, overflod, kærlighed og harmoni.

Vi finder langsomt ud af, at vi ikke er afhængige af andre mennesker for at føle os lykkelige og skabe glæde i vores liv. Vi forstår pludselig, at vi selv har ressourcerne og evnerne til at heale og helbrede os selv, og skabe det liv, vi hver især drømmer om.

Vi forstår, at alt er muligt, når vi lærer, at bruge os selv som energivæsen, fordi alt er energi, og energi kan transformeres og opløses.

Og DET sætter os fri, og vi begynder langsomt at udleve den frihed, den kærlighed og det lys, vi i bund og grund er udtryk for, som sjæle inkarneret på Jorden.

Og lige netop det, virker farligt for dem, der endnu ikke har erkendt deres eget spirituelle ophav og skabt kontakt til deres sjæl. Og det virker endnu mere farligt på de magthavere, der gør alt for at dette ikke skal ske, så vi kan holdes fast i et jerngreb af angst, smerte, lidelse og afhængighed, som de kan tjene milliarder på til egen egoistiske fordel.

Det er på tide, vi som mennesker erkender, hvem vi er og hvad, vi er i stand til, og at vi begynder at være den frihed, kærlighed og det lys, vi er kommet for at være.  

Hver eneste gang et menneske vågner op og begynder at forstå denne sammenhæng og tager rejsen hjem i hjertet og sjælen, skaber det ringer i vandet ud i verden, som hjælper flere og flere med at gøre det samme. En bølge af menneskelig og sjælelig opvågnen som hjælper hele menneskehedens og Jordens opstigning.

Det er intet mindre end smukt.

Og hvis du også er klar til at skabe kontakt til de højere dimensioner og de mange lysvæsener, der står til din rådighed, så kan du stadig nå at tilmelde dig mit nye online kursus, Advanced Starseed Activation Program, til intropris.

På dette kursus skal vi blandt andet arbejde sammen med arcturianerne, og de har informeret mig om, at alle deltagerne selvfølgelig også skal have denne fuldstændige vanvittige aktivering af pinealkirtlen som hjælp til at åbne yderligere op for åndelig kontakt og samarbejde med de mange lysvæsener i universet.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

Kærligst

Louise Camille

Be the light -Vær lyset.

Kanaliseret budskab fra Ærkeenglen Gabriel

af Louise Camille

“Beloved family of light, this is a very important message for each and every human on earth and it is about how you can choose to change your lives and live according to the higher laws of love, harmony and peace. It is about how you can choose to live in alignment with the frequencies in the higher dimensions as you slowly prepare to step away from 3. dimension and move yourselves in to a consciousness of 5. dimension and even higher.

Some of you have already made that shift and a lot of you are in the process of making that shift. And this shift can be a difficult one as many of you still stand between the lower and the higher frequencies, between 3. dimension and 5. Dimension.

It takes a lot of courage and it takes a lot of self awareness to make this shift. It is not a shift that is made easily. It is not a shift that is made without your commitment to raise yourself to a higher frequency and a higher consciousness. Many of you are very aware of this shift happening on Earth in this period of time. Many of you are even consciously making that shift.

But there is still a majority of people living in fear and scarcity and these people are unconsciously slowing the entire shift on Earth and making it difficult for those of you who are in middle of the shift. The fear and the scarcity that still exists on Earth is like a big, heavy, dark blanket lying on Earth, surrounding every human being. And that is what you are all up against.

So even the ones of you who are trying to hold and contain the light will still very often be caught up in the darkness and lower frequencies because so many people on Earth are still living in that fear and in darkness and it is spreading like a fire, difficult to stop.

The only way to stop this fire, the fire of darkness, is s for those of you who are fully awakened to really be aware of holding and containing the light no matter what happens in your life. Many of you will be tested, although it is not even a test but you human beings might call it a test, A test of your ability to hold the light even when you are surrounded by darkness.

And how do you do that dearest children of the light, beloved human beings? You do that by making conscious choices every day. Each and every day when you wake up you can consciously choose to align yourself with a frequency of love and light. And you do that by aligning your thoughts, your emotions and your behavior with the higher laws of love and light.

You do that by being aware of the light you hold within. It is a choice every day about how you want to live. It is you, choosing which people you want to engage with. Which relationships that are good for your and which ones that are not. It is what you choose to eat and what you consume. It is your actions and your entire being that must be aligned with the purity of the love in your heart.

And you have to rule your mind, because otherwise it will always be caught up in old thought and believe patterns again and again and in the collective darkness on Earth. This shift happening right now has turned out to be more difficult than we thought, because a lot of people are not fully aware of the effort it takes to make this inner change.

To be fully awaken means to be in contact with your soul and your higher self and the higher dimensions. To be fully awaken is to live in peace, harmony, love and joy, knowing that you are one with every living being on Earth. It is knowing that you are one with the entire Universe and that you are a spark of the Universe.

It is knowing that you inside of you have the light of God. That you are one with the creator of all creations and therefore you simply are love and light. And to truly connect with that light inside of you, with that divine spark, you need to be aware and you need to practice.

It is not enough just to think or say out loud that your are spiritually awaken. For you to truly be spiritual awaken you have to realize, not in your mind, but on a deep soul level and in your heart, that you are one with God and every living being on the Planet. Every living organism. Humans, animals. trees, plants, flowers, crystals, minerals, and with the oceans, lakes and mountains.

In fact you are one with the entire Universe and that means that you are also connected to every planet, every star in the entire Universe. You are the light of God. You have just chosen to incarnate as a human being on Earth right now and that made you forget the love and light that you actually are.

In order for you to connect with that light again so you can spread it on earth and help the Earth expand and raise to a higher frequency, you need to be aware. You need to practice that connection. You need to be still and withdraw from the noisy world outside of you once in a while and make space and peace inside so you can hear your own soul whispering the words of love.

You need to face your own fears and darkness and shadows in order to shine and light up your entire being. And because the collective consciousness is still mostly caught up in darkness and fear this is a very difficult task for each and one of you to accomplish because you so easily are drawn in to that darkness, because you so easily are affected by that mass consciousness.

And if you are not aware of that, you will very quickly be caught up in the very darkness that you claim you are not in. So dear ones, the message for you is this: Be aware.  Be aware of the light within. Be aware of the lower, darker and heavier vibrations around you and on the entire Earth.

Be aware of every thought that comes from the lower mind and be aware of your daily choices regarding every thought, emotion and action and be sure to do your very best to align these with love and you will eventually succeed in raising your frequency and you will be able to contain and hold the light for the rest of the world. And in that way you will help the earth  ascending in to love, peace and harmony.

But it acquires your fully attention, awareness and commitment. Every time a human consciously choose to be in a state of love and light it affects every other human on the entire Earth in positively . Therefore beloved ones; Be aware. Be the love. Be the light. And the love and the light will eliminate the darkness on Earth”.

 

 

 

Vågn op Tornerose – din tid er kommet

De kommende sidste måneder af 2019 er energimæssigt et stort vendepunkt for hele Jorden og for menneskeheden.

Med den netop åbnede første store 10.10 energiportal og de kommende portaler 11.11., 12.12 og vintersolhverv d. 21. 12, Sker der helt ufattelig store energiskift, som påvirket Jorden og menneskeheden i en særdelse positiv retning.

Det er et skift fra gammel tid til ny tid. Et skift fra maskulin, negativ, tung og mørk energi til en mere feminin, medfølende, lys, let og kærlig energi.

Det er NU lyset endelig bryder igennem og menneskeheden kan begynde at ånde lettet op efter at vi i generation efter generation, og i inkarnation efter inkarnation har levet i et mørke, der har blokeret vores udsyn og vores evne til at se klart.

Blokeret vores evne til at føle ægte og sand kærlighed,  fred og harmoni i hjertet og leve i ét med Jorden, mennesker, dyr og alle levende organismer på Jorden, der tilsammen er én stor levende og åndelig organisme skabt af universet, af Gud, af lyset, Kilden. Hvad end du kalder det.

Dette enorme kosmiske skift, der ske netop nu er kulminationen på årtusinders mørke, som har hvilet som et tungt åg over hele planeten, over menneskene og alt levende, som nu endelig begynder at forløses og opløses af det lys, som altid har været til stede og som takket være vores forfædre og alle de mestre, der har gået på Jorden foran os og vist vejen, nu endelig bryder igennem og langsomt opløser mørket og stille og roligt vækker de hjerter og de sjæle, der er klar til at leve i lyset og gå den samme vej som årtusinders mestre og forfærdre, guder og gudinder har gået før os.

Jesus, eller Jeshua, som han blev kaldt, er sammen med Maria Magdalene to af vores tids største kærlighedsmestre, som inkarnerede på Jorden som et modsvar til det mørke, der langsomt har fundet vej ind i de menneskelige hjerter. Jeshua var og er stadig et udtryk for guddommelig maskulin energi og Magdalene for guddommelig feminin energi, som i samklang med hinanden skaber den fuldendte kærlighed og harmoni på Jorden og i menneskeheden.

Disse to fantastiske lærermestre prædikede hverken kristendom eller nogen anden religion. De prædikede kærlighed.

Deres budskab var kærlighed og en bøn til menneskers hjerte om at vende blikket indad og tænde, det hellige, unikke lys, der bor i hver eneste mand og hver eneste kvinde på Jorden, og som tilsammen udgør den smukkeste balance i vores væsen og energimæssigt på hele Jorden.

Det lys hvorfra sjælen lever og ånder. Det lys som i sig bærer Altet, en forlængelse af Kilden, den altomfavnende kærlige kraft i universet, som også bor i hvert enkelt menneske.

Det lys, der hos størstedelen af mennesker i årtusinder har været slukket, undertrykt og holdt nede af egoets kræfter. Af mørket. Af en negativ egobaseret maskulin energi, der når den alene dominerer, giver sig udslag i ubalancer i mennesker og alle levende organismer på Jorden.

Det er dette mørke, der som en usynlig kraft, gennem årtusinder har fortæret alt det smukke lys og al den kærlighed og harmoni, Jorden oprindelig bestod af.

Et jernbælte der har ligget rundt om Jorden og holdt menneskene i et jerngreb af frygt og angst. En gennemsyrende og gennemborende energi, der stille og roligt har fundet sin vej ind i Moder Jord og i menneskenes hjerter og skabt lidelse, smerte og tilstande af angst, frygt, had, bitterhed og jalousi.

En energi som har styret energien på Jorden i retning af en altovervejende maskulin dominans, som har præget vores verden gennem mange tusinder år.

En energi, der har gjort, at vi har skabt et samfund, hvor vores oprindelige tilstand af glæde, kærlighed, tryghed, tillid og nysgerrighed, vi bliver født ind i livet med stille og roligt er blevet glemt og undertrykt dybt inde i vores egen væsen.

Dybt inde i vores hjerter, hvor mørket langsomt snigende som en tyv i natten har fodret egoet og overtaget denne naturlige tilstand af lys. Sjælens tilstand. Vi har lukket ned for sjælen og i stedet for at stole på den indre medfødte tilstand, har vi lyttet til egoets dominerende kræfter, som har fyldt med os med mørke, frygt og angst.

Men nu sejrer lyset over mørket og energien på hele Jorden begynder for alvor at skifte til en højere frekvens. En højere vibration som løsner og forløser mørket i alle afkroge af Moder Jord og i menneskenes hjerte.

Netop nu tændes det indre hellige lys i menneskets hjerte, der så længe har været slukket, eller i hver fald ikke har fået ilt til at vokse og brænde igennem egoets negative kræfter.

I dag og hver dag fremover er derfor i sandhed en festdag. En milepæl i menneskehedens åndelige evolution, hvor mange sjæle vågner og mærker, at deres eget indre lys begynder at tændes. Mærker, at de inderst inde længes efter et mere glædesfyldt, kærligt, fredeligt og harmonisk liv på Jorden.

Især de gamle sjæle, der har været på Jorden siden tidernes morgen, vågner nu.  De sjæle, som har set det hele og mere til, og som nu husker deres oprindelige tilstand, deres oprindelig mission på Jorden, nemlig det, at hjælpe med præcis det energiskifte, der sker lige nu. Skiftet fra fastlåst, stagneret og negativ energi i 3. dimension til en højere frekvens og et liv i lyset, glæde, kærlighed i 5. dimension.

Et skift, der på sigt gør, at vi ikke længere bekriger hinanden, udøver vold, terror, slår hinanden ihjel og konkurrerer med hinanden, fordi vi er bange for, at der ikke er nok til mig og mine. Fordi vi ikke respekterer forskellighed i race, køn, religion, livsstil og livsførelse, fordi forskellighed og det fremmede gør os bange og utrygge i stedet for nysgerrige. Fordi vi udelukkende er optaget af mig og mit, frem for dig og dit og af vores.

Jorden ejes ikke af og tilhører hverken dig eller mig. Jorden er en gave, du og jeg har fået foræret, som et smukt og kærligt sted at leve i samklang med alt levende. Naturen, dyrene, mennesker.

En levende organisme og et væsen, der forsyner os med alt det, vi ønsker os og mere til, hvis vi vil. Vand, ilt, sol, planter, blomster, krystaller, mineraler m.m. Alt hvad et menneske har brug for, for at leve.

Men i stedet for at værdsætte denne smukke gave, som vore forfædre gjorde det, har vi gennem århundrede misbrugt og ødelagt Jorden, forurenet den og svinet den til for egen vindings skyld. Alt sammen på grund af egoets trang til at deltage i den store forbrugsfest, som dominerer store dele af den vestlige verden, hvor mere vil have mere, og materielle ting er blevet statussymboler på menneskets værd.

Vi har sat lighedstegn mellem social status, penge og materielle goder i forhold til hvor meget det enkelte menneske er værd og ikke mindst værdig til omgivelsernes anerkendelse og respekt.

Mennesket måles og vejes og anerkendes ene og alene på deres aktiviteter og præstationer og mængden af og prisen på materielle ejendomme.

Vi er kun noget i kraft af vores ydre omstændigheder og alt det, vi stolte kan vise frem til omverdenen for at høste anerkendelse og fylde det indre hul af tomhed og angst op med en kortvarighed og falsk fornemmelse af at være god nok.

Og se blot resultatet! et samfund hvor både børn og voksne er stressede, angste og bange for ikke at være gode nok, fordi de hele tiden måles og vejes på deres ydre præstationer og ikke på deres unikke væsen og kvaliteter.

Et samfund udelukkende baseret på ydre omstændigheder med komplet mangel på nærvær og tilstedeværelse, men hvor børn som voksne i stedet sidder størstedelen af tiden med bøjet nakke og glor ind i deres mobiltelefoner og Ipads i stedet for at se og mærke hinanden og den smukke Jord, vi har fået lov at bo på.

Vi har fuldstændig glemt, at hvert eneste menneske er fuldstændig unikt og ligeværdigt uagtet af social status, køn, race, og religion. Vi har glemt, at vi alle er noget værd ene og alene i kraft af vores eksistens. Glemt, at vi alle udspringer samme sted fra, nemlig fra Universet.

Vi er alle lige børn af universet, og vi er alle ét. Vi er ikke adskilte enheder, som egoet vil have os til at tro. Vi er forbundet med hinanden på et større universelt plan, som langt fra alle forstår.

Du og jeg, alle er vi hver især en unik forlængelse af universet og den altomfavnende kærlige og lysende energi det består af. Alene af den grund er du og jeg nøjagtig lige meget værd, uanset hvilken krop, køn, race eller sted på Jorden, vi som sjæl vælger at inkarnere. Du og jeg er ét. Vi er alle ét, og vi er alle forbundet med hinanden.

Når vi bekriger hinanden, bekriger vi derfor os selv. Når vi dømmer hinanden, dømmer vi os selv. Alt hvad vi gør og ikke gør imod hinanden, gør vi også over for os selv.

På den måde har vi mennesker i årtusinder holdt os selv fanget i mørket, blændet af egoets kræfter og tag i os, som har bildt os ind, at der er forskel på os, og at forskellighed må bekæmpes og undertrykkes med vold, magt, vrede, krig og terror.                  

Men tiden er nu inde til at vende disse egobaserede tendenser og tænde lys i mørket. Det er tid til en kollektiv vækkelse i menneskeheden, hvor endnu flere sjæle kan vågne op og erkende vores oprindelige tilstand af kærlighed og lys, så vi sammen kan løfte Jorden og menneskeheden til en endnu højere frekvens og vibration, hvorfra vi kan leve sammen som ét med hinanden og alle Moder Jords smukke skabninger  og levende organismer.

Wake up sleeping beauty, the light is here, your time has come to shine.

Kærligst

Louise Camille

 

                                    

                                                                                                                                                       

Det regner med diamanter og krystaller – den ny tids frekvenser

Diamantbevidsthed – den ny tid

Den bevidsthed vi træder ind i nu i det, der betegnes som den ”nye tid”, kaldes også for diamantbevidsthed. Det gør den fordi denne ny tids energier består af en række ekstremt højfrekvente energier som sendes fra forskellige områder, planeter og civilisationer i universet til Jorden, som gør det muligt for os mennesker at stige i bevidsthed, også kaldet acsension/opstigning.

Disse energier kaldes krystal og diamantenergier og består dels af en række energilyskoder, dels bølger af energi med hver deres farvefrekvens og kvalitet, som har til formål at vække vores egne indbyggede diamant og krystalkoder, som er indlejrede i vores menneskelige DNA og energifelt.

Disse iboende koder har ligget i dvale i mange tusinder siden af år, formentlig siden Atlantis, og har ventet på at blive aktiveret. Det bliver de nu, hvor vi er klar til at træde ind i den ny tid, og dermed stige i bevidsthed. Mange kalder det aktivering af vores diamantlyskrop.

I hele denne opstigningsproces, som vi alle er en del af, hvad enten vi er bevidste om det eller ej, sker der det, at vi hver især stille og roligt integrerer disse nye og meget højfrekvente diamant og krystalenergier i vores lyskrop dvs. aura og chakraer og i hele det samlede energisystem. I denne proces sker der også det, i den fysiske krop, at vi går fra at have kulstofbaserede celler til det, der hedder siliciumbaserede celler, også kaldet krystalinske celler. Dette sker, for at vi kan rumme og holde de mange nye og kraftige energier i vores fysiske krop.

Energierne er med til at højne vibrationen i os mennesker, hvilket sker, når vi integrerer dem i vores lyskrop ,  og samtidig aktiverer de iboende diamant og krystalkoder i vores energisystem. Dette øger vibrationen i vores samlede energifelt som mennesker, fordi, vores lyskrop påvirker den fysiske krop. Dette er blandt andet også grunden til, at så mange mennesker påvirkes fysisk af deres ascensionproces, fordi det er ekstremt hårdt for den fysiske krop, at vænne sig til de meget høje vibrationer og frekvenser, som den ny tids energier består af.

 

Den fysiske krop har brug for tid, til at vænne sig til de nye energier, og der sker samtidig en udrensning af de lavere og tungere vibrationer, vi har været præget af, og som vi har været vant til at bære rundt på. Rigtig mange mennesker oplever forskellige fysiske symptomer, men også følelsesmæssig og mental ustabilitet i ascensionprocessen, fordi kroppen og systemet renser ud i alle de lavere vibrerende lag, for at gøre plads til de nye energier med højere vibrationer og frekvenser. Man kan også sige, at vi slipper mørket i os selv og tillader lyset at komme ind.

De lave energier i os selv består af negative følelses og tankemønstre baseret på fx frygt, angst, vrede, sorg, jalousi, grådighed, begær, m.fl., som vi bærer i os på grund af forskellige oplevede traumer gennem mange liv. Det tager som regel lang tid at slippe disse ofte fast indgroede dele af vores bevidsthed og ikke mindst vores underbevidsthed. Det er derfor en ascensionproces tager tid og ikke bare kan ske på kort tid. Der er ofte mange lag, vi skal igennem og meget, der skal slippes, før vi kan stige i bevidsthed.

Derudover kan den fysiske krop og vores samlede energisystem ikke holde til, at det går for hurtigt. Det kan vi faktisk blive syge af. Det er blandt andet også derfor, at mange oplever, at deres opstigningsproces sker i perioder, hvor det nogle gange rykker hurtigt, og der sker en masse, mens i andre perioder, står det stille. Dette er ofte fordi, kroppen og systemet lukker ned, for at kunne følge med. I disse mere stille perioder integrerer kroppen de nye energier og afbalancerer sig og forener sig med dem, og når dette er sket, er vi igen klart til at integrere flere og nye frekvenser.

Da det netop ofte er hårdt for kroppen at integrere de mange nye frekvenser og vibrationer, er det ekstremt vigtigt, at du er god ved dig selv i din ascensionproces ved at sørge for at få rigeligt med hvile, sund og nærende mad, tilpas med bevægelse og ikke mindst sørge for en solid jordforbindelse ved fx at være meget i naturen og eller lave groundingøvelser.

Det handler i alt sin enkelhed om at vi skal trække himlen ned på Jorden, og det gør vi netop ved at integrere de mange nye energier i vores fysiske krop, således at vi bliver i ét med Universet, vores egen sjæl og højere selv, vores sind samt den fysiske krop. Når denne proces fuldendes, og vi bliver én samlet bevidsthed, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt, stiger vi ekstremt meget i vores samlede vibration og bliver i stand til at leve langt mere efter vores sjæl og vores højeste guddommelige livsformål og potentiale, fordi sjælen i denne proces skubber egoet mere og mere til side og indtager den primære plads i vores bevidsthed.

Diamantenergier

Gennem det sidste halv andet års tid har spirit med jævne mellemrum indviet og initieret mig i flere af den ny tids diamantenergier.  Indvielsen sker i meditative tilstande, hvor forskellige engle, mestre og stjernevæsner indlejrer og integrerer de forskellige diamantenergier i mine chakraer og min aura, som aktiverer diamantlysekoderne i mit energifelt. For hver initiation sker der en udrensning i den fysiske krop, som tillader mit system at tage mere og mere lys ind og integrere flere og nye energier.

Spirit viste mig allerede ved min første indvielse i ”The blue light diamond energy (den blå diamantenergi),  at der findes 12 diamantenergier, som hver især er knyttet til de 12 guddommelige stråler samt disse strålers kvaliteter og tilhørende mestre og engle. Samtidig er de knyttet til specifikke steder på Jorden, hvor energien er særlig koncentreret.  Der findes ikke så meget konkret viden om de 12 diamantenergier, da der endnu ikke er ret mange mennesker og åndelige kanaler, der kan se og fornemme dem, eller bliver gjort bekendt med dem af spirit.  

Nogle af de indvielser jeg har fået har været herhjemme i DK, andre på rejser i udlandet som fx i foråret på min rejse til Kreta ved mit besøg i sandhedens tempel. Et æterisk tempel i bjergene, hvor Moder Maria indviede mig i den grønne diamantenergi.

En del af min opgave som lysarbejder på Jorden er at være kanal for de forskellige diamant og krystalenergier blandt andet ved, via konkrete energiindvielser, at give dem videre til andre lysarbejdere på Jorden, som kan rumme og holde energierne og sprede dem på Jorden via deres energisystem og i forskellige former for energi og lysarbejde som fx healing, kanalisering m.m.

Det er blandt andet det, der foregår på modul 6 på min uddannelse til Divine Master Healer.

Næste hold starter i februar 2020. og du kan læse meget mere om uddannelsen HER

 

Kærligst

Louise Camille

Slip negative energier og tænd dit indre lys

Kæreste du

De mange og heftige energiskift vi oplever på Jorden lige nu, betyder for rigtig mange, at de oplever at befinde sig midt i mørke og kaos, og at der sker store skift både på de indre og ydre planer.  Sammenbrud i  kroppen og i hele energisystemet og opbrud på de fundamentale personlige områder af livet er noget mange kan nikke genkendende til. Jeg har for nylig skrevet et indlæg om dette på min facebookside  .

Det er ganske enkelt dit eget indre mørke og alle de negative sider og energier, vi også indeholder som mennesker, der nu hvirvles op til overfladen, så vi kan give slip på dem.  Det kan være gammel smerte, sorg, angst, vrede, frygt m.m., som gennem mange liv har ligget indlejret i dit energisystem og skabt blokeringer for dig på forskellige områder af dit liv.

I samarbejde med din sjæl, dit eget højere selv og de universelle energier frigøres disse energier nu fra dit system, så du kan tilpasse dit eget individuelle system til den universelle nye tids meget højere frekvenser og vibrationer, som lige nu strømmer ind til Jorden og hjælper hele menneskeheden med at stige i frekvens.

For at følge med i dette store skift i både den kollektive og den individuelle bevidsthed og lade dig selv og din krop og hele dit energisystem stige i vibration og dermed blive i et med og integrere de nye energier, er du nødt til at slippe de tunge energier, du har båret rundt på. Ellers svarer det til, at du prøver at flyve med 100 kg tunge sandsække på ryggen. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Du er nødt til at slippe al den tunge bagage, underforstået den negative energi, for at stige til en højere vibration. Og det er lige præcis det, som det hele handler om. At stige til så høj en frekvens og vibration, hvor der kun er plads til ren kærlighed, lys og væren. At skubbe egoet til side og slippe dets frygt og angst og lade sjælen råde.

For at dette kan ske er vi hver især nødsaget til at heale vores eget mørke, vores egne indlejrede negative energier. Og det kan være lidt af en hård nyser, for det kræver at vi tør se på og slippe ALT det, der ikke nærer os. ALT det, der dræner os og holder os fanget i mørket og forhindrer os i at stå i vores eget lys.

Uanset om dette er traumer fra tidligere eller nuværende liv, eller om det er omstændigheder, relationer og situationer i vores liv lige nu, som ikke længere tjener os på vore livsvej, så er det nødvendigt at rydde godt og grundigt op, for at rykke sig fremad og opad og tage de vigtige skridt på vores individuelle sjælsvej og opfylde den mission, vi er her for at fuldføre.

Det handler i al sin enkelthed om at tillade dig selv at tænde for dit eget indre lys. Det lys, der bor i dit hjerte, hvorfra du er forbundet med universet og alle dets riger og alt levende på Jorden. Husk på, vi er alle ét med hinanden. Når du åbner for og tænder lyset i dit hjerte og tillader din sjæl at råde, jager du helt automatisk dine egne skygger bort. Hvor der er lys og kærlighed, kan der ikke være mørke og frygt. Når du tænder dit hjertes lys, tænder du lys i mørket og de negative energier elimineres og opløses af den altomfavnende kærlighed, som dit eget smukke hjerte rummer. Den kærlighed, som findes i universet, og som du og vi alle er skabt af,

Men mørket kan være skræmmende og frygten kan meget hurtigt tage over, når vi forsøger at tænde lyset. De mørke kræfter og dit ego vil igen og igen forsøge at holde dig tilbage fra at tænde kontakten i dit indre og overbevise dig om at det er farligt, fjollet, forkert osv. at lytte til din egen indre stemme og intuition, Vi ved jo i bund og grund godt, hvad der er bedst for os, og hvad vi inderst inde drømmer om, vi er blot bange for at forfølge det pga, frygt og angst for at fejle, være forkerte, for meget , for lidt, for dumme, for grimme, for anderledes og alt det andet, egoet bilder os ind. 

Problemet er bare, at det afholder os fra at følge vores drømme og lytte til vore sjæl. Kunsten er derfor at stole på de impulser, du hele tiden modtager fra din sjæl, som hjælper dig med at åbne hjertet og tage mere og mere lys ind og på denne måde langsomt eliminere og rense ud i dit mørke, ind til du til sidst kan skubbe egoet væk og stå i dit eget sjælslys og være nøjagtig den, du er, og udleve din unikke sjælsmission her på Jorden.

Det kræver ofte blod, sved og tårer, men det er det hele værd, hver gang du tager mere lys ind og slipper negative energier i form af tanker og følelser. Du bliver lettere og friere for hver gang, og bare vent og se, snart er du klar til at flyve.

I kærlighed 

Louise Camille

Mørket i det menneskelige hjerte

Kanaliseret budskab fra Moder Maria – af Louise Camille

”Alle børn fødes som små engle med rene, lysende hjerte, åbne, nysgerrige og fuld af forventning til verden. Men efterhånden som de vokser op, farves denne renhed og dette lys af mørke. Mørke fra andre menneskers hjerter. Mørke fra menneskehedens hjerte, som har vundet magt i gennem årtusinder af år. Dette iboende mørke er skabt af det menneskelige ego, der kun ønsker sig ydre ting som magt, penge, ejendom og materielle ting. Et mørke skabt af det menneskelige ego, der vil have mere og mere.

Disse mørke kræfter har gennem mange årtusinder overtaget og slukket lyset i menneskehedens fælles hjerte og i de enkelte menneskers hjerte. Et mørke, der er nedarvet gennem generationer og gået i arv fra menneske til menneske, og som har sat sig som en sugende parasit i de ellers rene og lysende hjerter, som de var i tidernes morgen, i begyndelsen, hvor alt var lys, kærlighed, renhed og klarhed.

Kæreste barn af lyset, du bærer nu dette mørke i dit hjerte i form af sorg, smerte, vrede, bitterhed og længsel. Alt sammen skabt og nedarvet gennem generationer, fra slægt til slægt, fra menneske til menneske, fra barn til barn, fra hjerte til hjerte.

Mørke, der er skyld i krig, totur, terror, vold, vrede, angst, sult og fattigdom. Mørke, der har fået menneskene til at foretage handlinger baseret på frygt frem for kærlighed. Menneskelige valg, foretaget ud fra egen nytte og ikke i overensstemmelsen med helheden og fællesskabet.

Ego er lig med frygt og angst. Angst for det ukendte, angst for det, der er anderledes og fremmed. Angst for at der ikke er nok til alle. Dette mørke, som stille har sneget sig ind i menneskers hjerte, har gjort, at de fleste mennesker føler sig alene og føler sig adskilt fra deres egen sjæl, fra Gud, fra Universet. Men intet kunne være længere fra sandheden.

Kæreste barn, du er som alle andre barn af lyset. Mørket i dit hjerte har blot gjort, at du har glemt, at du i dig bærer lyset og kærligheden, som du er skabt af. Mørket har gjort, at du er kommet på afveje, væk fra din sjæl og uden forbindelse til dit hjerte, hvor lyset i dig bor.

Måske har du undertrykt dit eget lys i mange år for at leve op til alle de ydre krav, du som menneske på Jorden er omgivet af. Men inde i dig, i dit hjerte, bærer du stadig dit eget smukke lys. Renhedens og kærlighedens lys, som du kan vælge at tænde. Du kan vælge at lade det stråle og skinne som en sol i hjertet. Du kan vælge lys frem for mørke, kærlighed frem for frygt, tillid frem for mistillid. Du kan vælge at åbne dit smukke, hellige hjerte og besejre mørket i dig selv med dit eget strålende lys.

Når du tænder dit eget lys og lader det stråle i verden, er du helt automatisk med til at hjælpe andre med at tænde deres lys. Du er med til at vække andres hjerter og på den måde skabe ringe af lys i verden og ud i menneskehedens fælles hjerte, som via alle de strålende lys fra mange menneskers hjerter sammen besejrer det kollektive mørke på Jorden og i mennesker.

Jo flere mennesker der vælger kærlighed, jo flere mennesker der tænder for deres lys, jo bedre, stærkere og hurtigere besejres de mørke kræfter, som ligger indlejret i menneskers tanker og mentale lag. Det er via disse mentale lag, mørket har sin magt og tager styring over menneskene. Derfor spiller du mit barn en vigtig rolle i Jordens og menneskehedens opstigning og oplysning, fordi hvert enkelt hjertelys, hver enkelt sol i det indre er med til at kaste lys over skyggerne og eliminere mørket.

Den første og vigtigste måde du kan bidrage til dette på er ved at besejre mørket i dig selv, kaste lys på dine egne skygger og give slip på de negative energier i dig selv mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og på celleplan. Slippe sorg, angst, smerte, uværdighed, vrede, bitterhed og begær.

Når du healer dine egne sår, skaber du renhed og klarhed i hjertet. Du skaber plads til lys. Lyset fra Universet. Jo mere lys du skaber plads til og kan indtage, jo renere, klarere og mere lysende bliver du, og jo mere lys du bærer i dig, jo mere lys kan du sprede til dine omgivelser og i verden. Jo mere du vælger kærligheden til og åbner dit smukke hjerte, jo mere kærlighed kan du sprede i verden.

Så tænd dit lys mit barn og lad det stråle som en lysende sol i dit indre. Vælg kærligheden og lad den skinne fra dit hjerte ud i menneskehedens hjerte. Thi det er således mørket i dig og alle mennesker besejres”.

Moder Maria.