Be the light -Vær lyset.

Kanaliseret budskab fra Ærkeenglen Gabriel

af Louise Camille

“Beloved family of light, this is a very important message for each and every human on earth and it is about how you can choose to change your lives and live according to the higher laws of love, harmony and peace. It is about how you can choose to live in alignment with the frequencies in the higher dimensions as you slowly prepare to step away from 3. dimension and move yourselves in to a consciousness of 5. dimension and even higher.

Some of you have already made that shift and a lot of you are in the process of making that shift. And this shift can be a difficult one as many of you still stand between the lower and the higher frequencies, between 3. dimension and 5. Dimension.

It takes a lot of courage and it takes a lot of self awareness to make this shift. It is not a shift that is made easily. It is not a shift that is made without your commitment to raise yourself to a higher frequency and a higher consciousness. Many of you are very aware of this shift happening on Earth in this period of time. Many of you are even consciously making that shift.

But there is still a majority of people living in fear and scarcity and these people are unconsciously slowing the entire shift on Earth and making it difficult for those of you who are in middle of the shift. The fear and the scarcity that still exists on Earth is like a big, heavy, dark blanket lying on Earth, surrounding every human being. And that is what you are all up against.

So even the ones of you who are trying to hold and contain the light will still very often be caught up in the darkness and lower frequencies because so many people on Earth are still living in that fear and in darkness and it is spreading like a fire, difficult to stop.

The only way to stop this fire, the fire of darkness, is s for those of you who are fully awakened to really be aware of holding and containing the light no matter what happens in your life. Many of you will be tested, although it is not even a test but you human beings might call it a test, A test of your ability to hold the light even when you are surrounded by darkness.

And how do you do that dearest children of the light, beloved human beings? You do that by making conscious choices every day. Each and every day when you wake up you can consciously choose to align yourself with a frequency of love and light. And you do that by aligning your thoughts, your emotions and your behavior with the higher laws of love and light.

You do that by being aware of the light you hold within. It is a choice every day about how you want to live. It is you, choosing which people you want to engage with. Which relationships that are good for your and which ones that are not. It is what you choose to eat and what you consume. It is your actions and your entire being that must be aligned with the purity of the love in your heart.

And you have to rule your mind, because otherwise it will always be caught up in old thought and believe patterns again and again and in the collective darkness on Earth. This shift happening right now has turned out to be more difficult than we thought, because a lot of people are not fully aware of the effort it takes to make this inner change.

To be fully awaken means to be in contact with your soul and your higher self and the higher dimensions. To be fully awaken is to live in peace, harmony, love and joy, knowing that you are one with every living being on Earth. It is knowing that you are one with the entire Universe and that you are a spark of the Universe.

It is knowing that you inside of you have the light of God. That you are one with the creator of all creations and therefore you simply are love and light. And to truly connect with that light inside of you, with that divine spark, you need to be aware and you need to practice.

It is not enough just to think or say out loud that your are spiritually awaken. For you to truly be spiritual awaken you have to realize, not in your mind, but on a deep soul level and in your heart, that you are one with God and every living being on the Planet. Every living organism. Humans, animals. trees, plants, flowers, crystals, minerals, and with the oceans, lakes and mountains.

In fact you are one with the entire Universe and that means that you are also connected to every planet, every star in the entire Universe. You are the light of God. You have just chosen to incarnate as a human being on Earth right now and that made you forget the love and light that you actually are.

In order for you to connect with that light again so you can spread it on earth and help the Earth expand and raise to a higher frequency, you need to be aware. You need to practice that connection. You need to be still and withdraw from the noisy world outside of you once in a while and make space and peace inside so you can hear your own soul whispering the words of love.

You need to face your own fears and darkness and shadows in order to shine and light up your entire being. And because the collective consciousness is still mostly caught up in darkness and fear this is a very difficult task for each and one of you to accomplish because you so easily are drawn in to that darkness, because you so easily are affected by that mass consciousness.

And if you are not aware of that, you will very quickly be caught up in the very darkness that you claim you are not in. So dear ones, the message for you is this: Be aware.  Be aware of the light within. Be aware of the lower, darker and heavier vibrations around you and on the entire Earth.

Be aware of every thought that comes from the lower mind and be aware of your daily choices regarding every thought, emotion and action and be sure to do your very best to align these with love and you will eventually succeed in raising your frequency and you will be able to contain and hold the light for the rest of the world. And in that way you will help the earth  ascending in to love, peace and harmony.

But it acquires your fully attention, awareness and commitment. Every time a human consciously choose to be in a state of love and light it affects every other human on the entire Earth in positively . Therefore beloved ones; Be aware. Be the love. Be the light. And the love and the light will eliminate the darkness on Earth”.

 

 

 

Vågn op Tornerose – din tid er kommet

De kommende sidste måneder af 2019 er energimæssigt et stort vendepunkt for hele Jorden og for menneskeheden.

Med den netop åbnede første store 10.10 energiportal og de kommende portaler 11.11., 12.12 og vintersolhverv d. 21. 12, Sker der helt ufattelig store energiskift, som påvirket Jorden og menneskeheden i en særdelse positiv retning.

Det er et skift fra gammel tid til ny tid. Et skift fra maskulin, negativ, tung og mørk energi til en mere feminin, medfølende, lys, let og kærlig energi.

Det er NU lyset endelig bryder igennem og menneskeheden kan begynde at ånde lettet op efter at vi i generation efter generation, og i inkarnation efter inkarnation har levet i et mørke, der har blokeret vores udsyn og vores evne til at se klart.

Blokeret vores evne til at føle ægte og sand kærlighed,  fred og harmoni i hjertet og leve i ét med Jorden, mennesker, dyr og alle levende organismer på Jorden, der tilsammen er én stor levende og åndelig organisme skabt af universet, af Gud, af lyset, Kilden. Hvad end du kalder det.

Dette enorme kosmiske skift, der ske netop nu er kulminationen på årtusinders mørke, som har hvilet som et tungt åg over hele planeten, over menneskene og alt levende, som nu endelig begynder at forløses og opløses af det lys, som altid har været til stede og som takket være vores forfædre og alle de mestre, der har gået på Jorden foran os og vist vejen, nu endelig bryder igennem og langsomt opløser mørket og stille og roligt vækker de hjerter og de sjæle, der er klar til at leve i lyset og gå den samme vej som årtusinders mestre og forfærdre, guder og gudinder har gået før os.

Jesus, eller Jeshua, som han blev kaldt, er sammen med Maria Magdalene to af vores tids største kærlighedsmestre, som inkarnerede på Jorden som et modsvar til det mørke, der langsomt har fundet vej ind i de menneskelige hjerter. Jeshua var og er stadig et udtryk for guddommelig maskulin energi og Magdalene for guddommelig feminin energi, som i samklang med hinanden skaber den fuldendte kærlighed og harmoni på Jorden og i menneskeheden.

Disse to fantastiske lærermestre prædikede hverken kristendom eller nogen anden religion. De prædikede kærlighed.

Deres budskab var kærlighed og en bøn til menneskers hjerte om at vende blikket indad og tænde, det hellige, unikke lys, der bor i hver eneste mand og hver eneste kvinde på Jorden, og som tilsammen udgør den smukkeste balance i vores væsen og energimæssigt på hele Jorden.

Det lys hvorfra sjælen lever og ånder. Det lys som i sig bærer Altet, en forlængelse af Kilden, den altomfavnende kærlige kraft i universet, som også bor i hvert enkelt menneske.

Det lys, der hos størstedelen af mennesker i årtusinder har været slukket, undertrykt og holdt nede af egoets kræfter. Af mørket. Af en negativ egobaseret maskulin energi, der når den alene dominerer, giver sig udslag i ubalancer i mennesker og alle levende organismer på Jorden.

Det er dette mørke, der som en usynlig kraft, gennem årtusinder har fortæret alt det smukke lys og al den kærlighed og harmoni, Jorden oprindelig bestod af.

Et jernbælte der har ligget rundt om Jorden og holdt menneskene i et jerngreb af frygt og angst. En gennemsyrende og gennemborende energi, der stille og roligt har fundet sin vej ind i Moder Jord og i menneskenes hjerter og skabt lidelse, smerte og tilstande af angst, frygt, had, bitterhed og jalousi.

En energi som har styret energien på Jorden i retning af en altovervejende maskulin dominans, som har præget vores verden gennem mange tusinder år.

En energi, der har gjort, at vi har skabt et samfund, hvor vores oprindelige tilstand af glæde, kærlighed, tryghed, tillid og nysgerrighed, vi bliver født ind i livet med stille og roligt er blevet glemt og undertrykt dybt inde i vores egen væsen.

Dybt inde i vores hjerter, hvor mørket langsomt snigende som en tyv i natten har fodret egoet og overtaget denne naturlige tilstand af lys. Sjælens tilstand. Vi har lukket ned for sjælen og i stedet for at stole på den indre medfødte tilstand, har vi lyttet til egoets dominerende kræfter, som har fyldt med os med mørke, frygt og angst.

Men nu sejrer lyset over mørket og energien på hele Jorden begynder for alvor at skifte til en højere frekvens. En højere vibration som løsner og forløser mørket i alle afkroge af Moder Jord og i menneskenes hjerte.

Netop nu tændes det indre hellige lys i menneskets hjerte, der så længe har været slukket, eller i hver fald ikke har fået ilt til at vokse og brænde igennem egoets negative kræfter.

I dag og hver dag fremover er derfor i sandhed en festdag. En milepæl i menneskehedens åndelige evolution, hvor mange sjæle vågner og mærker, at deres eget indre lys begynder at tændes. Mærker, at de inderst inde længes efter et mere glædesfyldt, kærligt, fredeligt og harmonisk liv på Jorden.

Især de gamle sjæle, der har været på Jorden siden tidernes morgen, vågner nu.  De sjæle, som har set det hele og mere til, og som nu husker deres oprindelige tilstand, deres oprindelig mission på Jorden, nemlig det, at hjælpe med præcis det energiskifte, der sker lige nu. Skiftet fra fastlåst, stagneret og negativ energi i 3. dimension til en højere frekvens og et liv i lyset, glæde, kærlighed i 5. dimension.

Et skift, der på sigt gør, at vi ikke længere bekriger hinanden, udøver vold, terror, slår hinanden ihjel og konkurrerer med hinanden, fordi vi er bange for, at der ikke er nok til mig og mine. Fordi vi ikke respekterer forskellighed i race, køn, religion, livsstil og livsførelse, fordi forskellighed og det fremmede gør os bange og utrygge i stedet for nysgerrige. Fordi vi udelukkende er optaget af mig og mit, frem for dig og dit og af vores.

Jorden ejes ikke af og tilhører hverken dig eller mig. Jorden er en gave, du og jeg har fået foræret, som et smukt og kærligt sted at leve i samklang med alt levende. Naturen, dyrene, mennesker.

En levende organisme og et væsen, der forsyner os med alt det, vi ønsker os og mere til, hvis vi vil. Vand, ilt, sol, planter, blomster, krystaller, mineraler m.m. Alt hvad et menneske har brug for, for at leve.

Men i stedet for at værdsætte denne smukke gave, som vore forfædre gjorde det, har vi gennem århundrede misbrugt og ødelagt Jorden, forurenet den og svinet den til for egen vindings skyld. Alt sammen på grund af egoets trang til at deltage i den store forbrugsfest, som dominerer store dele af den vestlige verden, hvor mere vil have mere, og materielle ting er blevet statussymboler på menneskets værd.

Vi har sat lighedstegn mellem social status, penge og materielle goder i forhold til hvor meget det enkelte menneske er værd og ikke mindst værdig til omgivelsernes anerkendelse og respekt.

Mennesket måles og vejes og anerkendes ene og alene på deres aktiviteter og præstationer og mængden af og prisen på materielle ejendomme.

Vi er kun noget i kraft af vores ydre omstændigheder og alt det, vi stolte kan vise frem til omverdenen for at høste anerkendelse og fylde det indre hul af tomhed og angst op med en kortvarighed og falsk fornemmelse af at være god nok.

Og se blot resultatet! et samfund hvor både børn og voksne er stressede, angste og bange for ikke at være gode nok, fordi de hele tiden måles og vejes på deres ydre præstationer og ikke på deres unikke væsen og kvaliteter.

Et samfund udelukkende baseret på ydre omstændigheder med komplet mangel på nærvær og tilstedeværelse, men hvor børn som voksne i stedet sidder størstedelen af tiden med bøjet nakke og glor ind i deres mobiltelefoner og Ipads i stedet for at se og mærke hinanden og den smukke Jord, vi har fået lov at bo på.

Vi har fuldstændig glemt, at hvert eneste menneske er fuldstændig unikt og ligeværdigt uagtet af social status, køn, race, og religion. Vi har glemt, at vi alle er noget værd ene og alene i kraft af vores eksistens. Glemt, at vi alle udspringer samme sted fra, nemlig fra Universet.

Vi er alle lige børn af universet, og vi er alle ét. Vi er ikke adskilte enheder, som egoet vil have os til at tro. Vi er forbundet med hinanden på et større universelt plan, som langt fra alle forstår.

Du og jeg, alle er vi hver især en unik forlængelse af universet og den altomfavnende kærlige og lysende energi det består af. Alene af den grund er du og jeg nøjagtig lige meget værd, uanset hvilken krop, køn, race eller sted på Jorden, vi som sjæl vælger at inkarnere. Du og jeg er ét. Vi er alle ét, og vi er alle forbundet med hinanden.

Når vi bekriger hinanden, bekriger vi derfor os selv. Når vi dømmer hinanden, dømmer vi os selv. Alt hvad vi gør og ikke gør imod hinanden, gør vi også over for os selv.

På den måde har vi mennesker i årtusinder holdt os selv fanget i mørket, blændet af egoets kræfter og tag i os, som har bildt os ind, at der er forskel på os, og at forskellighed må bekæmpes og undertrykkes med vold, magt, vrede, krig og terror.                  

Men tiden er nu inde til at vende disse egobaserede tendenser og tænde lys i mørket. Det er tid til en kollektiv vækkelse i menneskeheden, hvor endnu flere sjæle kan vågne op og erkende vores oprindelige tilstand af kærlighed og lys, så vi sammen kan løfte Jorden og menneskeheden til en endnu højere frekvens og vibration, hvorfra vi kan leve sammen som ét med hinanden og alle Moder Jords smukke skabninger  og levende organismer.

Wake up sleeping beauty, the light is here, your time has come to shine.

Kærligst

Louise Camille

 

                                    

                                                                                                                                                       

Det regner med diamanter og krystaller – den ny tids frekvenser

Diamantbevidsthed – den ny tid

Den bevidsthed vi træder ind i nu i det, der betegnes som den ”nye tid”, kaldes også for diamantbevidsthed. Det gør den fordi denne ny tids energier består af en række ekstremt højfrekvente energier som sendes fra forskellige områder, planeter og civilisationer i universet til Jorden, som gør det muligt for os mennesker at stige i bevidsthed, også kaldet acsension/opstigning.

Disse energier kaldes krystal og diamantenergier og består dels af en række energilyskoder, dels bølger af energi med hver deres farvefrekvens og kvalitet, som har til formål at vække vores egne indbyggede diamant og krystalkoder, som er indlejrede i vores menneskelige DNA og energifelt.

Disse iboende koder har ligget i dvale i mange tusinder siden af år, formentlig siden Atlantis, og har ventet på at blive aktiveret. Det bliver de nu, hvor vi er klar til at træde ind i den ny tid, og dermed stige i bevidsthed. Mange kalder det aktivering af vores diamantlyskrop.

I hele denne opstigningsproces, som vi alle er en del af, hvad enten vi er bevidste om det eller ej, sker der det, at vi hver især stille og roligt integrerer disse nye og meget højfrekvente diamant og krystalenergier i vores lyskrop dvs. aura og chakraer og i hele det samlede energisystem. I denne proces sker der også det, i den fysiske krop, at vi går fra at have kulstofbaserede celler til det, der hedder siliciumbaserede celler, også kaldet krystalinske celler. Dette sker, for at vi kan rumme og holde de mange nye og kraftige energier i vores fysiske krop.

Energierne er med til at højne vibrationen i os mennesker, hvilket sker, når vi integrerer dem i vores lyskrop ,  og samtidig aktiverer de iboende diamant og krystalkoder i vores energisystem. Dette øger vibrationen i vores samlede energifelt som mennesker, fordi, vores lyskrop påvirker den fysiske krop. Dette er blandt andet også grunden til, at så mange mennesker påvirkes fysisk af deres ascensionproces, fordi det er ekstremt hårdt for den fysiske krop, at vænne sig til de meget høje vibrationer og frekvenser, som den ny tids energier består af.

 

Den fysiske krop har brug for tid, til at vænne sig til de nye energier, og der sker samtidig en udrensning af de lavere og tungere vibrationer, vi har været præget af, og som vi har været vant til at bære rundt på. Rigtig mange mennesker oplever forskellige fysiske symptomer, men også følelsesmæssig og mental ustabilitet i ascensionprocessen, fordi kroppen og systemet renser ud i alle de lavere vibrerende lag, for at gøre plads til de nye energier med højere vibrationer og frekvenser. Man kan også sige, at vi slipper mørket i os selv og tillader lyset at komme ind.

De lave energier i os selv består af negative følelses og tankemønstre baseret på fx frygt, angst, vrede, sorg, jalousi, grådighed, begær, m.fl., som vi bærer i os på grund af forskellige oplevede traumer gennem mange liv. Det tager som regel lang tid at slippe disse ofte fast indgroede dele af vores bevidsthed og ikke mindst vores underbevidsthed. Det er derfor en ascensionproces tager tid og ikke bare kan ske på kort tid. Der er ofte mange lag, vi skal igennem og meget, der skal slippes, før vi kan stige i bevidsthed.

Derudover kan den fysiske krop og vores samlede energisystem ikke holde til, at det går for hurtigt. Det kan vi faktisk blive syge af. Det er blandt andet også derfor, at mange oplever, at deres opstigningsproces sker i perioder, hvor det nogle gange rykker hurtigt, og der sker en masse, mens i andre perioder, står det stille. Dette er ofte fordi, kroppen og systemet lukker ned, for at kunne følge med. I disse mere stille perioder integrerer kroppen de nye energier og afbalancerer sig og forener sig med dem, og når dette er sket, er vi igen klart til at integrere flere og nye frekvenser.

Da det netop ofte er hårdt for kroppen at integrere de mange nye frekvenser og vibrationer, er det ekstremt vigtigt, at du er god ved dig selv i din ascensionproces ved at sørge for at få rigeligt med hvile, sund og nærende mad, tilpas med bevægelse og ikke mindst sørge for en solid jordforbindelse ved fx at være meget i naturen og eller lave groundingøvelser.

Det handler i alt sin enkelhed om at vi skal trække himlen ned på Jorden, og det gør vi netop ved at integrere de mange nye energier i vores fysiske krop, således at vi bliver i ét med Universet, vores egen sjæl og højere selv, vores sind samt den fysiske krop. Når denne proces fuldendes, og vi bliver én samlet bevidsthed, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt, stiger vi ekstremt meget i vores samlede vibration og bliver i stand til at leve langt mere efter vores sjæl og vores højeste guddommelige livsformål og potentiale, fordi sjælen i denne proces skubber egoet mere og mere til side og indtager den primære plads i vores bevidsthed.

Diamantenergier

Gennem det sidste halv andet års tid har spirit med jævne mellemrum indviet og initieret mig i flere af den ny tids diamantenergier.  Indvielsen sker i meditative tilstande, hvor forskellige engle, mestre og stjernevæsner indlejrer og integrerer de forskellige diamantenergier i mine chakraer og min aura, som aktiverer diamantlysekoderne i mit energifelt. For hver initiation sker der en udrensning i den fysiske krop, som tillader mit system at tage mere og mere lys ind og integrere flere og nye energier.

Spirit viste mig allerede ved min første indvielse i ”The blue light diamond energy (den blå diamantenergi),  at der findes 12 diamantenergier, som hver især er knyttet til de 12 guddommelige stråler samt disse strålers kvaliteter og tilhørende mestre og engle. Samtidig er de knyttet til specifikke steder på Jorden, hvor energien er særlig koncentreret.  Der findes ikke så meget konkret viden om de 12 diamantenergier, da der endnu ikke er ret mange mennesker og åndelige kanaler, der kan se og fornemme dem, eller bliver gjort bekendt med dem af spirit.  

Nogle af de indvielser jeg har fået har været herhjemme i DK, andre på rejser i udlandet som fx i foråret på min rejse til Kreta ved mit besøg i sandhedens tempel. Et æterisk tempel i bjergene, hvor Moder Maria indviede mig i den grønne diamantenergi.

En del af min opgave som lysarbejder på Jorden er at være kanal for de forskellige diamant og krystalenergier blandt andet ved, via konkrete energiindvielser, at give dem videre til andre lysarbejdere på Jorden, som kan rumme og holde energierne og sprede dem på Jorden via deres energisystem og i forskellige former for energi og lysarbejde som fx healing, kanalisering m.m.

Det er blandt andet det, der foregår på modul 6 på min uddannelse til Divine Master Healer.

Næste hold starter i februar 2020. og du kan læse meget mere om uddannelsen HER

 

Kærligst

Louise Camille

Slip negative energier og tænd dit indre lys

Kæreste du

De mange og heftige energiskift vi oplever på Jorden lige nu, betyder for rigtig mange, at de oplever at befinde sig midt i mørke og kaos, og at der sker store skift både på de indre og ydre planer.  Sammenbrud i  kroppen og i hele energisystemet og opbrud på de fundamentale personlige områder af livet er noget mange kan nikke genkendende til. Jeg har for nylig skrevet et indlæg om dette på min facebookside  .

Det er ganske enkelt dit eget indre mørke og alle de negative sider og energier, vi også indeholder som mennesker, der nu hvirvles op til overfladen, så vi kan give slip på dem.  Det kan være gammel smerte, sorg, angst, vrede, frygt m.m., som gennem mange liv har ligget indlejret i dit energisystem og skabt blokeringer for dig på forskellige områder af dit liv.

I samarbejde med din sjæl, dit eget højere selv og de universelle energier frigøres disse energier nu fra dit system, så du kan tilpasse dit eget individuelle system til den universelle nye tids meget højere frekvenser og vibrationer, som lige nu strømmer ind til Jorden og hjælper hele menneskeheden med at stige i frekvens.

For at følge med i dette store skift i både den kollektive og den individuelle bevidsthed og lade dig selv og din krop og hele dit energisystem stige i vibration og dermed blive i et med og integrere de nye energier, er du nødt til at slippe de tunge energier, du har båret rundt på. Ellers svarer det til, at du prøver at flyve med 100 kg tunge sandsække på ryggen. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Du er nødt til at slippe al den tunge bagage, underforstået den negative energi, for at stige til en højere vibration. Og det er lige præcis det, som det hele handler om. At stige til så høj en frekvens og vibration, hvor der kun er plads til ren kærlighed, lys og væren. At skubbe egoet til side og slippe dets frygt og angst og lade sjælen råde.

For at dette kan ske er vi hver især nødsaget til at heale vores eget mørke, vores egne indlejrede negative energier. Og det kan være lidt af en hård nyser, for det kræver at vi tør se på og slippe ALT det, der ikke nærer os. ALT det, der dræner os og holder os fanget i mørket og forhindrer os i at stå i vores eget lys.

Uanset om dette er traumer fra tidligere eller nuværende liv, eller om det er omstændigheder, relationer og situationer i vores liv lige nu, som ikke længere tjener os på vore livsvej, så er det nødvendigt at rydde godt og grundigt op, for at rykke sig fremad og opad og tage de vigtige skridt på vores individuelle sjælsvej og opfylde den mission, vi er her for at fuldføre.

Det handler i al sin enkelthed om at tillade dig selv at tænde for dit eget indre lys. Det lys, der bor i dit hjerte, hvorfra du er forbundet med universet og alle dets riger og alt levende på Jorden. Husk på, vi er alle ét med hinanden. Når du åbner for og tænder lyset i dit hjerte og tillader din sjæl at råde, jager du helt automatisk dine egne skygger bort. Hvor der er lys og kærlighed, kan der ikke være mørke og frygt. Når du tænder dit hjertes lys, tænder du lys i mørket og de negative energier elimineres og opløses af den altomfavnende kærlighed, som dit eget smukke hjerte rummer. Den kærlighed, som findes i universet, og som du og vi alle er skabt af,

Men mørket kan være skræmmende og frygten kan meget hurtigt tage over, når vi forsøger at tænde lyset. De mørke kræfter og dit ego vil igen og igen forsøge at holde dig tilbage fra at tænde kontakten i dit indre og overbevise dig om at det er farligt, fjollet, forkert osv. at lytte til din egen indre stemme og intuition, Vi ved jo i bund og grund godt, hvad der er bedst for os, og hvad vi inderst inde drømmer om, vi er blot bange for at forfølge det pga, frygt og angst for at fejle, være forkerte, for meget , for lidt, for dumme, for grimme, for anderledes og alt det andet, egoet bilder os ind. 

Problemet er bare, at det afholder os fra at følge vores drømme og lytte til vore sjæl. Kunsten er derfor at stole på de impulser, du hele tiden modtager fra din sjæl, som hjælper dig med at åbne hjertet og tage mere og mere lys ind og på denne måde langsomt eliminere og rense ud i dit mørke, ind til du til sidst kan skubbe egoet væk og stå i dit eget sjælslys og være nøjagtig den, du er, og udleve din unikke sjælsmission her på Jorden.

Det kræver ofte blod, sved og tårer, men det er det hele værd, hver gang du tager mere lys ind og slipper negative energier i form af tanker og følelser. Du bliver lettere og friere for hver gang, og bare vent og se, snart er du klar til at flyve.

I kærlighed 

Louise Camille

Mørket i det menneskelige hjerte

Kanaliseret budskab fra Moder Maria – af Louise Camille

”Alle børn fødes som små engle med rene, lysende hjerte, åbne, nysgerrige og fuld af forventning til verden. Men efterhånden som de vokser op, farves denne renhed og dette lys af mørke. Mørke fra andre menneskers hjerter. Mørke fra menneskehedens hjerte, som har vundet magt i gennem årtusinder af år. Dette iboende mørke er skabt af det menneskelige ego, der kun ønsker sig ydre ting som magt, penge, ejendom og materielle ting. Et mørke skabt af det menneskelige ego, der vil have mere og mere.

Disse mørke kræfter har gennem mange årtusinder overtaget og slukket lyset i menneskehedens fælles hjerte og i de enkelte menneskers hjerte. Et mørke, der er nedarvet gennem generationer og gået i arv fra menneske til menneske, og som har sat sig som en sugende parasit i de ellers rene og lysende hjerter, som de var i tidernes morgen, i begyndelsen, hvor alt var lys, kærlighed, renhed og klarhed.

Kæreste barn af lyset, du bærer nu dette mørke i dit hjerte i form af sorg, smerte, vrede, bitterhed og længsel. Alt sammen skabt og nedarvet gennem generationer, fra slægt til slægt, fra menneske til menneske, fra barn til barn, fra hjerte til hjerte.

Mørke, der er skyld i krig, totur, terror, vold, vrede, angst, sult og fattigdom. Mørke, der har fået menneskene til at foretage handlinger baseret på frygt frem for kærlighed. Menneskelige valg, foretaget ud fra egen nytte og ikke i overensstemmelsen med helheden og fællesskabet.

Ego er lig med frygt og angst. Angst for det ukendte, angst for det, der er anderledes og fremmed. Angst for at der ikke er nok til alle. Dette mørke, som stille har sneget sig ind i menneskers hjerte, har gjort, at de fleste mennesker føler sig alene og føler sig adskilt fra deres egen sjæl, fra Gud, fra Universet. Men intet kunne være længere fra sandheden.

Kæreste barn, du er som alle andre barn af lyset. Mørket i dit hjerte har blot gjort, at du har glemt, at du i dig bærer lyset og kærligheden, som du er skabt af. Mørket har gjort, at du er kommet på afveje, væk fra din sjæl og uden forbindelse til dit hjerte, hvor lyset i dig bor.

Måske har du undertrykt dit eget lys i mange år for at leve op til alle de ydre krav, du som menneske på Jorden er omgivet af. Men inde i dig, i dit hjerte, bærer du stadig dit eget smukke lys. Renhedens og kærlighedens lys, som du kan vælge at tænde. Du kan vælge at lade det stråle og skinne som en sol i hjertet. Du kan vælge lys frem for mørke, kærlighed frem for frygt, tillid frem for mistillid. Du kan vælge at åbne dit smukke, hellige hjerte og besejre mørket i dig selv med dit eget strålende lys.

Når du tænder dit eget lys og lader det stråle i verden, er du helt automatisk med til at hjælpe andre med at tænde deres lys. Du er med til at vække andres hjerter og på den måde skabe ringe af lys i verden og ud i menneskehedens fælles hjerte, som via alle de strålende lys fra mange menneskers hjerter sammen besejrer det kollektive mørke på Jorden og i mennesker.

Jo flere mennesker der vælger kærlighed, jo flere mennesker der tænder for deres lys, jo bedre, stærkere og hurtigere besejres de mørke kræfter, som ligger indlejret i menneskers tanker og mentale lag. Det er via disse mentale lag, mørket har sin magt og tager styring over menneskene. Derfor spiller du mit barn en vigtig rolle i Jordens og menneskehedens opstigning og oplysning, fordi hvert enkelt hjertelys, hver enkelt sol i det indre er med til at kaste lys over skyggerne og eliminere mørket.

Den første og vigtigste måde du kan bidrage til dette på er ved at besejre mørket i dig selv, kaste lys på dine egne skygger og give slip på de negative energier i dig selv mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og på celleplan. Slippe sorg, angst, smerte, uværdighed, vrede, bitterhed og begær.

Når du healer dine egne sår, skaber du renhed og klarhed i hjertet. Du skaber plads til lys. Lyset fra Universet. Jo mere lys du skaber plads til og kan indtage, jo renere, klarere og mere lysende bliver du, og jo mere lys du bærer i dig, jo mere lys kan du sprede til dine omgivelser og i verden. Jo mere du vælger kærligheden til og åbner dit smukke hjerte, jo mere kærlighed kan du sprede i verden.

Så tænd dit lys mit barn og lad det stråle som en lysende sol i dit indre. Vælg kærligheden og lad den skinne fra dit hjerte ud i menneskehedens hjerte. Thi det er således mørket i dig og alle mennesker besejres”.

Moder Maria.

 

Verden har brug for en hær af lyskrigere. Er du en af dem?

Kanaliseret budskab fra Lady Venus 

 

“Dearest human beings. I am Lady Venus, a goddess of light. I am sent to you from the higher dimensions to bring you a message about love and light. Where I come from, in my civilization only love and light exists. We only communicate by telepathy, emotions and intuition through the heart. There is no such thing as lower vibration as you know it on earth.

I am here to assist you in ascending to higher dimensions. I am bringing you all my love and light from the civilization around Venus. When you open up to receive my energy you allow me to vibrate a very high freqency into the earth and this happens especially through the human channels on earth. That is why we need more channels and more humans to ascend and open up to connect with the various kinds of civilizations in the Universe.

Through me and through Venus we are sending a very special kind of energy, a very soft and high vibrational freqency of love because you people need it to soften your hearts and open up to the divine love, grace and light which is always shining upon you. A great part of humanity is ascending now, but there is still far to many people on earth who needs so much more love and light before the earth can ascend fully. There are still far to much darkness on earth, hiding in humans themselves, hiding inside the earth.

Therefore I am particularly speeking to you dearest lightworker. I am especially bringing this message to you. When you evolve and when you ascend by opening up to the divine and use yourself as a channel for divine love, healing and light, you automatically help the rest of the human beings on earth to ascend because the very fine freqency you are spreading has an impact not only on yourself but on the rest  of the world.

You might not believe it, but your freqency and ascension proces has a deep impact on human beings on the other side of the earth. This is what energy does. It is not bound by a particular place and time, it can spread easily if you let it through. Therefore we need more hands, we need more channels, healers, teachers and preachers of love. We need an army of lightworkers to step up and lead the way to love, harmony and peace.

That is why you, who read this message, play such an important role in this big puzzle, and that is why I am talking to you. When you read this, you will know deep inside of your heart, that you are one of them.  That you are one of the soldiers, one of the healers, preachers, teachers and leaders who are suppose to go first and the rest will then automatically follow. 

So I will ask you to shine your light and never ever hide it away. Never back down no matter what people tell you or what other people believe.  Always connect with the light in your heart and your soul and you will always have an anchor to radiate love, peace and harmony. Everything else is just fear, ego and illusions.

So I am here to ask you dearest child of the light to connect with that sacred light in the heart of yours and to keep beinging connected so that you will alwyas feel that love and light inside of you.  And from that sacred place inside you, you can live, be and spread your unique light in the world. It will help so many people, the planet and the entire humanity. 

Dearest, dearest child of the light I am Lady Venus and I am sending you all my love. I am here to help you and assist you in your proces and whenever you need me, whenever you need to connect with your home in the universe call upon me and I will immediately be with you and surround you with my support, love and compassion”.

 

Kanaliseret af Louise Camille.

 

 

Den længste vej i livet går…………

Den længste vej i livet går…………

Fra hovedet til hjertet.

Dette citat hørte jeg første gang, da jeg uddannede mig til mindfulnessinstruktør for omkring 5 år siden. Da jeg skrev min afsluttende opgave på uddannelsen skrev jeg netop dette. At jeg var gået fra mit hoved og ned i hjertet. I dag ved jeg, at dette ikke er rigtigt. Sandheden er, at dette kun var begyndelsen på en uendelig lang rejse hjem til mig selv, og at denne uddannelse blot var et af de første spæde skridt til at forstå, hvad det vil sige, at leve og være fra hjertet. En rejse, der siden har ført mig gennem mange forskellige uddannelser, kurser, workshops, mennesker, situationer, personer og omstændigheder i mit liv, som alle har bidraget med måder at hjælpe mig med at vende hjem til mig selv på. Hver og én har de på forskellig vis ført mig dybere ind i mit hjerte og i kontakt med min sjæl og min dybeste essens som væsen her på Jorden. Med min livs og sjælsmission og en dybere forståelse af mig selv.

Jeg har i mange år været et menneske, der har levet i hovedet, forsøgt at regne den ud, kontrollere og måle og veje alting. Med en god portion skepsis over for alt det, jeg ikke lige umiddelbart kunne se eller forklare på videnskabelig eller logisk vis. Derfor er og har vejen fra hovedet til hjertet også været meget lang og med mange udfordringer og bump på vejen.

I dag kan jeg uden at blinke sige, at jeg er nået et langt stykke af vejen, og at jeg stille roligt endeligt forstår hvad det helt konkret betyder at være i hjertet, og hvorfor spirit i det sidste års tid stædigt har guidet mig videre på denne vej og udsat for mig for den ene situation og oplevelse efter den anden, for at vise mig, hvor vanvittig vigtig denne rejse er, hvis vi vil leve et liv i større harmoni, glæde og balance, uden at opleve den ene lidelse og smerte i livet efter den anden.

Jeg mærker for alvor nu, hvad det vil sige at være og kontakt med hjertet og det uendelige rum af kærlighed, som bor der, og hvordan dette hellige sted er forbundet med universet, med Jorden og alt levende. En helt igennem overvældende og ubeskrivelig følelse, som jeg næsten ikke kan rumme, fordi den kærlighed er så stor, at jeg faktisk ikke kan sætte ord på. Den har været der mange gange sporadisk igennem min spirituelle og åndelige udvikling og altid, når jeg er i kontakt med engle, guider og lysvæsener, men denne følelse overtager mere nu og bliver mere og mere permanent.

Så selvom jeg lige nu, og gennem de sidste måneder, føler mig slået hjem som en ludobrik med ekstreme fysiske symptomer, der gør, at jeg mange dage intet kan suppleret med enorme følelsesmæssige rutchebaneture af gamle sår, følelser og traumer, der vælter op til overfladen, så er alt godt, så længe jeg formår at blive i hjertet, og det sker heldigvis mere og mere af tiden.

Egoet slipper mere og mere af sit tag i mig til fordel for sjælen, og med denne bevægelse sker der samtidig en bevægelse, som handler om at gå fra frygt til kærlighed. Det at leve mere og mere fra kærlighed i stedet for frygt, og det at vi mennesker altid kan vælge enten det ene eller det andet. At alle vores tanker, følelser og handlinger altid vil være baseret på enten frygt eller kærlighed er ved at blive kropsliggjort og forankret i mig på en måde jeg aldrig har mærket før.

Spirit har længe forsøgt at lære mig det, jeg har lært det af utallige læremestre på min vej, jeg har selv lært andre det og først nu, kan jeg virkelig mærke forskellen på at tænke det og tro det, til rent faktisk at mærke det i mit eget hjerte og i hele min væren. En ekspansion og udvidelse som sker på alle planer.

”jamen du er jo spirituel lærer”, tænker du så måske. Ja men vi har alle skygger og mørke i os, vi må kaste lys på, før vi for alvor kan komme helt i balance med os selv og min rejse er ikke i nærheden af at være slut, tværtimod, jeg har meget at lære endnu, ellers ville jeg ikke være her. Dette er blot endnu et skridt på rejsen og endnu et bevidsthedsniveau, der udfoldes og forankres.

Spirit sagde for et godt stykke tid siden til mig, at spirituelt og åndeligt søgende mennesker kun kan komme et vist stykke i sin udvikling, førend det kræver en dybere og mere permanent åbning af hjertet for at komme videre, og det er denne transformationsproces jeg og rigtig mange andre står i lige nu. Derfor kan det opleves som, alt i og omkring os er kaos.

Det er din unikke mulighed for at gøre op med dine egne indre dæmoner og det mørke, som ligger i det dybeste af dit væsen. Det er tidspunktet, hvor du bliver nødt til at konfrontere dine egne skygger, din angst og dit ego og stå ansigt til ansigt med dem, for at kunne komme videre i din udvikling og spirituelle opstigning. Det er det tidspunkt i livet, du bliver nødt til at tage ansvar for dine tanker, følelser og handlinger, hvor ondt det end gør. Det handler ikke om straf, tværtimod, det handler om tilgivelse, accept og selvkærlighed. For dette er måden, du kan transformere dit eget mørke til lys og skabe balance i dig selv.

Og nej det er dæl dulme ikke let. Det kræver ofte blod, sved og tårer. Mange giver op undervejs, men det betaler sig bigtime i sidste ende, og hvert enkelt lille skridt på vejen, er et skridt mod mere harmoni, glæde og kærlighed og lykke i dit indre. Et hvert dagligt valg om at leve fra kærlighed frem for frygt bidrager ikke bare til din egen healing og opstigning, men også til hele den samlede bevidsthedshealing og opstigning på Jorden.

Og hvem vil ikke gerne det?

Du er her af en årsag smukke sjæl, og det er ikke tilfældigt, at netop du læser disse ord. Der er brug for dig og dit unikke lys på Jorden, og du er allerede godt på vej på netop din rejse fra hovedet til hjertet. Fra frygt til kærlighed.

Må din rejse blive fuld af kærlighed, lys og lethed.

You can do it.

I kærlighed

Louise Camille

Budskab fra the arcturians om den ny tid

“Beloved family of light, human beings. We are the arcturians, and we are here to bring you a message. The earth is expanding faster than ever before. You might feel it like a pulse deep within the earth. Like a fire coming from within the earth, trying to find its way out. And you might feel like that inside of yourself as well. Like a fire burning deep within you, growing stronger and stronger for everyday. An eternal flame inside of you. A fire trying to burn away everything that no longer serves you, so that you can enter the new you in the new Earth. Dearest child of the light. As you listen to or read this message you know deep down inside of yourself that you are evolving with the planet earth, because the fire and the flame inside the earth is also the fire and the flame inside of you. Maybe you can visualize the powerful flame in the center of mother earth, and at the same time you can feel deep in your heart a flame and fire inside of yourself. These two flames are connected on a level you might not be able to understand right now. This is your energetic connection from your soul to the earth. Know this, dearest child of the light, that you are incarnated at the right time at the right place because you have a mission to fulfill. A soul mission on earth. And right now walls are being torn down, veils are being lifted and you might feel like the carped is drawn away under your feet. You might feel disorientated, confused, frustrated, depressed, anxious, stressed and in deep despair. But this is only the fire inside of you and inside of the earth burning away everything that no longer serves you. Old energy, old patterns, old believes, circumstances, relationships, feelings, thoughts and heaviness in your system.  So please don´t fight it. This is the gift you have been waiting for. This is the golden time arriving right in front of you. This is you taking a big step forward in creating the new earth in corporation with your soul family, your light family and every light being in the universe. We, the arcturians stand by your side in every step you take. We are helping you to evolve and we are helping you to let your fire, your flame grow and burn every unwanted energy away from your life and your system so that you can stand fully and strong in your own light. So that you can walk on the earth as a master of light, as a light being and show the rest of the world the way to the new earth, to a new consciousness, a new way of being in the world. This is only what you have been waiting for.  So do yourself a favor, Instead of resisting this process which we know is very difficult for you to handle, we urge you to have patience and be gentle with yourself while this process is going on. We urge you to keep on moving and take every step along the way on your own path and you will eventually reach the light in the new diamond consciousness entering earth. A new earth, a new consciousness where from you can live from the highest dimensions. A consciousness, where from you can manifest your dreams and live in joy, harmony, peace and abundance. You might sit and wonder if this is really true. You might think if this is just an illusion or in your imagination when you feel deep down in your body and your soul that this is the truth. So please stop wondering and worrying. This is the truth, this is the new earth, this is a new beginning. Know that you are protected. Know that we are sending our finest dragons to help you along the way. Feel how these dragons are putting on a coat of protection, light and courage around you and keep on moving step by step, day by day. And before you know of it you will find yourself right there in the middle of your dreams, in the middle of the new earth. Dearest child of the light, lightwarrior we honor you and we cherish you and we support you every step in every way. So be brave and walk the path that you deep down in your soul know that you are meant to walk and you will find yourself living in joy, freedom, love and abundance. And so it is”

Channeled by Louise Camille

Kanalisering af arcturians

Arcturians er stjernevæsener, fra stjerneområdet omkring arcturus.

De assisterer bl.a. lysarbejdere på Jorden og hjælper os med at integrere de nye og meget højfrekvente energier, som i øjeblikket strømmer til Jorden for at opgradere vores energisystem, og som hjælper os med at træde ind i den nye tid og skabe vores liv derfra.

I forbindelse med en kanaliseret nymånehealing  d. 9. september kanaliserede jeg et budskab fra the arcturians om at integrere de nye energier i krop og sind og sjæl.

Lyt til budskabet her

Kærligst

Louise Camille

kanaliseret budskab fra Kuthumi

Om det aktuelle energiskifte på Jorden

“Beloved family of light. Prepare yourself for the new Earth, a new time on Earth with a major shift in human consciousness , an expansion from one level to another. A level which will lift up the entire frequency on planet Earth and in human consciousness. A frequency which contains higher vibrations than you have ever experienced before. These are the vibration of love and compassion, of light, peace and harmony . Vibrations that you long for and are suppose to live in.

The energyshift right now is all about preparation for these higher vibration and freqencies on Earth. It is all part of a greater divine plan in creating the new earth. It is all about leaving the old and making space for the new. A new timeage on planet Earth. A timeage with so many new possibilities for the human beings.

It is a time for expansion and a lift in vibration which gives you humans the possibility to connect even deeper with your own soul and with the universe. Many of you old souls have deep unconscious memories  of earlier timeages such as earlier life in Atlantis and many more after that.

You are being called to service now. Service to help creating the new Earth and enter the new Golden timeage. Each and one of you has special abilities needed in the proces of lifting and shifting the energy and the human consciousness. Each and every one of you are helping this proces by diving deep in to your soul and remembering who you really are. A being of light. A being of love and on a mission to help planet Earth to heal and shift.

You know who you are, because you are being guided, and led to it now more than ever.  You cannot hide any longer. It is time to come out of your shell and reveal yourself for the benefit of Earth and for humanity.

So lightwarrior , dearest child of the light, starseeds and earthangels come on out. Show Your true self and allow yourself to follow that inner knowlegde and wisdom of yours of why you are here and what you are here to do. No more playing hide and seek . Your time has come now. This is it and we are happily waiting for you. Kuthumi”.

By Louise Camille